Trwa ładowanie...
d2s8ta2
d2s8ta2

Woj. śląskie wspiera jeszcze "stare" projekty unijne

O dofinansowaniu kolejnych projektów unijnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) decyduje urząd marszałkowski tego regionu. Niektóre projekty już dofinansowane mają zwiększaną wartość wsparcia.
Share
d2s8ta2

Samorządowcy z woj. śląskiego akcentują, że chodzi o zaangażowanie w rozwój regionu jak największej kwoty z całej alokacji 1,747 mld euro przewidzianej na lata 2007-2013.

Jak wyjaśniła PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju urzędu marszałkowskiego, choć umowy na projekty z list "starego" RPO podpisywano dotąd na bieżąco, wciąż pojawiają się oszczędności po przetargach, środki ściągane w ramach korekt po kontrolach oraz oszczędności związane z odzyskiwaniem podatku VAT. Aby oszczędności wykorzystać zarząd woj. śląskiego podejmuje kolejne decyzje.

"Taką formą upłynnienia oszczędności jest ostatnio konkurs w obszarze dróg. Ta uchwała była już kilka razy odświeżana. Lista projektów wybranych warunkowo do dofinansowania - pod warunkiem posiadania pieniędzy - mocno poszerzyła się. Projekty kontraktują się na bieżąco w miarę pojawiania się dodatkowych środków" - wskazała Goleśna.

d2s8ta2

Zaznaczyła, że w tym wypadku wybór projektów wybranych do dofinansowania jest warunkowy - środki otrzymują kolejne projekty w miarę uwalniania następnych środków. O podpisaniu umowy na dofinansowanie decydują kryteria oceny merytorycznej i przygotowania.

Urząd marszałkowski ocenił wnioski i na podstawie otrzymanej liczby punktów zostały one usystematyzowane na liście rankingowej. Pierwszeństwo przy podpisywaniu umów mają wnioski najwyżej sklasyfikowane, decyduje jednak kompletność dokumentacji. Jeśli w określonym momencie któryś wysoko sklasyfikowany wniosek nie jest jeszcze gotowy, czeka na nowy dopływ środków.

"Próbujemy globalnie oszacować wartość środków, które jeszcze gdzieś mogą się pojawić i przeglądamy listy rezerwowe, bo musimy mówić o takich projektach, które nie mają wydatków już po grudniu 2015 r. Robimy też analizy pod kątem inwestycji realizowanych przez jednostki wojewódzkie i samo województwo" - uściśliła Goleśna.

Prócz konkursu na projekty drogowe "otwarty" pozostaje m.in. koordynowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości konkurs dla przedsiębiorców na projekty innowacyjne. Środki mogą też jednak trafić jeszcze na projekty z innych dziedzin - już zrealizowanych, ale dotąd nie wspartych funduszami UE.

d2s8ta2

17 listopada zarząd woj. śląskiego wybrał warunkowo do dofinansowania 14 projektów drogowych znajdujących się na liście rezerwowej dla gmin poniżej 50 tys. mieszkańców oraz 24 projekty drogowe znajdujące się na liście rezerwowej dla gmin powyżej 50 tys. mieszkańców (warunkowy wybór do dofinansowania oznacza, że nie wszystkie muszą otrzymać wsparcie).

Wcześniej, w poprzednich tygodniach, zarząd woj. śląskiego m.in. zwiększył kwoty dofinansowania dla projektów szpitala wojewódzkiego w Rybniku ("ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej"), gminy Bieruń ("przebudowa i rozbudowa ul. Równoległej") czy gminy Ożarowice ("budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni").

d2s8ta2

Podziel się opinią

Share
d2s8ta2
d2s8ta2