Trwa ładowanie...
d40nj8j
d40nj8j
espi

WORK SERVICE S.A. - Informacja poufna o zawarciu listu intencyjnego (10/2015)

WORK SERVICE S.A. - Informacja poufna o zawarciu listu intencyjnego (10/2015)
Share
d40nj8j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna o zawarciu listu intencyjnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji poufnej o zawarciu w dniu 25 marca 2015 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. Exact Systems sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (?Spółka Zależna?) listu intencyjnego wyrażającego zainteresowanie Spółki Zależnej przeprowadzeniem transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100% istniejących udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (?Spółka Polska?) oraz 90% istniejących udziałów belgijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (?Spółka Belgijska?), działających w branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego. Na podstawie Listu Intencyjnego
strony postanowiły przeprowadzić negocjacje oraz badanie due dilligence w celu uzgodnienia warunków Potencjalnej Transakcji. Ostateczna cena Potencjalnej Transakcji dla Spółki Polskiej została ustalona w kwocie maksymalnej 4.000.000 EUR oraz dla Spółki Belgijskiej w kwocie maksymalnej 4.000.000 EUR, jeśli przeprowadzone przez Spółkę Zależną badanie due dilligence nie wykaże, że zysk netto za 2014 w Spółce Polskiej i w Spółce Belgijskiej wyniesie mniej niż 550.000 EUR dla każdej z tych spółek. Oferta Spółki Zależnej uzależniona jest od spełnienia następujących warunków: (i) pozytywnego wyniku due dilligence biznesowego, finansowego, podatkowego i prawnego w Spółce Belgijskiej i Spółce Polskiej, (ii) ustalenia treści umowy inwestycyjnej, której zawarcie planowane jest do dnia 30 czerwca 2015 r., (iii) akceptacji warunków Potencjalnej Transakcji przez Radę Nadzorczą Spółki Zależnej, (iv) uzyskania wszystkich zgód, pozwoleń i decyzji wymaganych przez polskie i belgijskie prawo, (v) działalność operacyjna Spółki
Polskiej i Spółki Belgijskiej będzie prowadzona w sposób zrównoważony, zgodny z prognozami i nie będzie istotnie odbiegać od działalności prowadzonej dotychczas, (vi) w Spółce Polskiej i Spółce Belgijskiej wysokość kapitału pracującego, z wyłączeniem środków pieniężnych, jest na poziomie przyjętym w branży i wystarcza do pokrycia zobowiązań handlowych, (vii) w Spółce Polskiej i Spółce Belgijskiej nie będą miały miejsca żadne transfery zysków inne niż w formie uchwalonej dywidendy czy innej uzgodnionej formie, (viii) w Spółce Polskiej i Spółce Belgijskiej nie występują i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie wystąpią zobowiązania warunkowe i spory sądowe, (ix) w Spółce Polskiej i Spółce Belgijskiej zadłużenie netto (zobowiązania oprocentowane pomniejszone o posiadaną gotówkę) jest nie wyższe niż 0. Spełnienie ww. warunków nie zobowiązuje jednak żadnej ze stron do realizacji Potencjalnej Transakcji. Ostateczne zasady i warunki Potencjalnej Transakcji zostaną zawarte w umowie inwestycyjnej Ww. list.
intencyjny zapewnia Spółce Zależnej wyłączność do dnia 30 czerwca 2015 roku na prowadzenie negocjacji i badanie due dilligence. Potencjalna Transakcja jest elementem realizacji strategii akwizycyjnej Spółki Zależnej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d40nj8j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2015-03-26 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40nj8j

Podziel się opinią

Share
d40nj8j
d40nj8j