Trwa ładowanie...
d1b41pl

Wyższy udział OFE w składce to wyższe prawdopodobieństwo wzrostu podatków - raport o OFE (opis)

17.06. Warszawa (PAP) - Im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej tym wyższe jest prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków, ze względu na wyższe koszty...
Share
d1b41pl

17.06. Warszawa (PAP) - Im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej tym wyższe jest prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków, ze względu na wyższe koszty obsługi długu - wynika z raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego, przygotowanego przez resorty pracy i finansów, do którego dotarła PAP.

"Jeśli w długim okresie w ZUS będzie występował deficyt, to ze względu na ewentualne utrzymanie w systemie emerytalnym odstępstw od podstawowego systemu zdefiniowanej składki i zasad jej waloryzacji. Jednak nawet jeśli dotychczasowe odstępstwa od powszechnego systemu emerytalnego zostaną utrzymane, to zasada zdefiniowanej składki spowoduje, że saldo ZUS w relacji do PKB będzie ulegało stopniowej poprawie, w miarę zmniejszania się liczby emerytów pobierających zdefiniowane świadczenia w ramach starego systemu" - napisano we fragmencie raportu, do którego dotarła PAP.

"Nie ma więc podstawy, aby przypuszczać, że w przyszłości składki emerytalne będą musiały zostać podwyższone, jeśli składki do OFE będą wcześniej zmniejszone" - dodano.

d1b41pl

Autorzy raportu wskazują również, że wyższy udział OFE w składce można by zbilansować wyższą łączną składką emerytalno-rentową lub wyższymi podatkami, jednak wpłynęłoby to negatywnie na wzrost gospodarczy.

"(...) Im wyższy jest udział OFE w składce, tym wyższa skala przejściowego (trwającego jednak dziesięcioleciami) niezbilansowania systemu emerytalnego finansowania wzrostem długu publicznego" - czytamy w dokumencie.

"(...) Im wyższy będzie udział OFE w składce, tym wyższe będą przyszłe koszty obsługi długu publicznego. W efekcie tym wyższe prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków" - dodano.

Autorzy przeglądu emerytalnego podają również, że analizy porównawcze wskazują, że w perspektywie 2060 roku fundusze emerytalne w dalszym ciągu będą się przyczyniały do wyższego deficytu I filaru.

d1b41pl

"(...) Skumulowany dług publiczny wynikający z tego systemu osiągnie 51,7 proc. PKB (w scenariuszu utrzymania docelowej składki na poziomie 3,5 proc.)" - napisano.

"Oznacza to, że OFE będą generować koszty w okresie znacznie dłuższym niż to zakładano wprowadzając reformę" - dodano.

W 2011 roku zmniejszono część składki przekazywanej do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. Począwszy do 2013 roku następuję stopniowy wzrost składki i obecnie wynosi ona 2,8 proc., a docelowo od 2017 roku ma być na poziomie 3,5 proc.

Koszt OFE w 2060 roku (w proc. PKB):

d1b41pl

Składka przekazywana do OFE
7,3 proc. 3,5 proc. 2,3 proc.

OFE akumuluje składki, wypłaca 111,9 proc. 53,1 proc. 40,2 proc.
emerytury dożywotnie

OFE akumuluje składki, a ZUS 87,2 proc. 38,6 proc. 28,1 proc.
wypłaca emerytury dożywotnie

Z raportu wynika, że w okresie przejściowym, niższej składce pozostającej w FUS towarzyszą wciąż relatywnie wysokie wypłaty emerytur osobom, które nabyły prawa emerytalne z systemu przed reformą.

d1b41pl

"Wynikający z tego tytułu dodatkowy deficyt musi zostać pokryty przez budżet państwa za pomocą wyższych podatków, niższych wydatków lub wyższych deficytów i wyższego długu publicznego" - napisano.

Dokument wskazuj też, że w długim okresie wpływ utworzenia OFE będzie stopniowo wygasał.

"Wynika to z tego, że coraz mniejsza cześć emerytów będzie pobierała emerytury z FUS według starych zasad, a coraz większa część emerytury będzie pochodziła z aktuarialnie neutralnego systemu zdefiniowanej składki (I i II - FUS i OFE). Gdy wreszcie wszystkie emerytury będą wypłacane tylko osobom, które od początku kariery zawodowej płaciły składki do FUS, jak i do OFE, okres przejściowy generujący koszty związane ze zjawiskiem podwójnego opodatkowania skończy się" - głosi raport.

"Saldo I filaru będzie w długookresowej równowadze (zbilansowane) - ZUS będzie pobierał składki, na podstawie których będzie wypłacał emerytury, przy czym wielkość składki (tzn. jej udział w całej składce) nie ma znaczenia. Oba filary będą zbilansowane (z wyjątkiem czasowego obniżenia, a potem zwiększenia składki do OFE)" - napisano.

Powyższy mechanizm oznacza jednak, że ubytek środków w okresie przejściowym nigdy nie znajdzie odzwierciedlenia w niższych deficytach budżetowych - w najlepszym wypadku negatywny wpływ na saldo funduszu emerytalnego OFE zniknie, pozostanie natomiast wyższy dług publiczny z tytułu finansowania okresu przejściowego" - dodają autorzy.

Bartek Godusławski (PAP)

bg/ asa/

d1b41pl

Podziel się opinią

Share
d1b41pl
d1b41pl