Trwa ładowanie...
d3ea4f7
22-11-2016 09:40

WZA Miraculum zdecyduje o obniżeniu kapitału i emisji 13,5 mln nowych akcji

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Miraculum obniży kapitał zakładowy do kwoty 20 268 334,5 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,0 zł do 1,50 zł w związku ze stratami poniesionymi przez spółkę w okresach poprzednich, wynika z uchwał na WZA. Po obniżeniu kapitału zakładowego spółka planuje następnie jego podwyższenie o kwotę 20 268 334,5 zł poprzez  emisję 13 512 223 nowych akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, podano w projektach uchwał walnego, zaplanowanego na 19 grudnia. 

d3ea4f7

"Obniżenie kapitału następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 20 268 334,5 zł na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Miraculum wskazało, że stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, akcje nowej emisji nie mogą być oferowane do objęcia za cenę emisyjną niższą, niż ich wartość nominalna, zaś aktualna wartość nominalna akcji spółki jest istotnie wyższa od ich kursu, po którym są one notowane na rynku regulowanym.

"Istnieje więc wysoce realne i istotne ryzyko, że w przypadku oferowania przez spółkę akcji nowej emisji za cenę emisyjną na poziomie nie niższym, niż 3 złote, emisja nie przyniesie realizacji zakładanych celów, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów i wierzycieli spółki, podano również w uzasadnieniu" - podkreślono w raporcie.

Nowo wyemitowane akcje, o których mowa jest w uchwałach na WZA będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia i będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami, podano również.

d3ea4f7

"Emisja akcji przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej" - czytamy dalej. W projektach uchwał nie określono ceny emisyjnej.

Akcje serii zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej,z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji spółki.

"Każdy akcjonariusz posiadający 1 akcję otrzymuje 1 prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii" - czytamy również w projektach uchwał.

Miraculum poinformowało, że spółka wymaga pilnego dokapitalizowania celem zapewnienia środków finansowych na obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie.

d3ea4f7

"Na chwilę obecną, podejmowane przez organy spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i zmiany struktury zadłużenia, nie przyniosły satysfakcjonujących efektów zapewniających uzdrowienie sytuacji finansowej spółki, przy jednoczesnym umożliwieniu jej dalszego prowadzenia działalności i rozwoju. W aktualnej sytuacji, w ocenie zarządu spółki konieczna i nieunikniona jest więc zmiana struktury zadłużenia spółki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych" - czytamy w uzasadnieniu do projektów uchwał.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d3ea4f7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ea4f7