Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi

Wzrost PKB w '15 przyspieszy do 3,6 proc. wobec 3,2 proc. w '14 - ankieta NBP

14.04. Warszawa (PAP) - Ekonomiści oczekują, że polska gospodarka w 2014 roku urośnie o 3,2 proc., zaś w dwóch kolejnych latach wzrost wyniesie po 3,6 proc. - wynika z najnowszej...
Share
d10qzpi

14.04. Warszawa (PAP) - Ekonomiści oczekują, że polska gospodarka w 2014 roku urośnie o 3,2 proc., zaś w dwóch kolejnych latach wzrost wyniesie po 3,6 proc. - wynika z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP.

WZROST PKBPKB (Zobacz zmiany wskaźnika»)

"Prognoza centralna kształtuje się na poziomie 3,2 proc. w 2014 r. i 3,6 proc. w 2015 r. i 2016 r. Należy zaznaczyć, że o ile dla 2014 r. scenariusz centralny jest wyraźnie zarysowany, to w przypadku kolejnych lat brak jest dominującego scenariusza. Tempo wzrostu PKBPKB prawdopodobnie nie wyjdzie poza przedziały: 2,7-3,5 proc. w 2014 r.; 3,1-4,2 proc. w 2015 r. oraz 3,0-4,3 proc. w 2016 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa)" - napisano w komentarzu.

d10qzpi

Badanie wskazuje, że przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro, a towarzyszyć mu będzie spadek stopy bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń.

CPI W '14 NA POZIOMIE 1,2 PROC.

Ekonomiści wskazują, że inflacja CPIinflacja CPI (Zobacz zmiany wskaźnika») w 2014 r. z wysokim prawdopodobieństwem (70 proc.) ukształtuje się poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP.

"Prawdopodobnie nie wyjdzie ona poza przedział 0,9-1,6 proc., a zgodnie ze scenariuszem centralnym wyniesie 1,2 proc. inflacjainflacja w kolejnych latach wzrośnie - do 2,3 proc. w 2015 r. i 2,5 proc. w 2016 r. (prognozy centralne wartości średniorocznych) i prawdopodobnie nie wyjdzie poza przedziały, odpowiednio: 1,8-2,7 proc. i 1,9-3,0 proc. Stopniowy wzrost prognozowanej inflacjiinflacji można interpretować jako efekt przewidywanej poprawy koniunktury" - napisano.

d10qzpi

"Prognozy innych determinantów inflacjiinflacji uwzględnionych w ankiecie - takich jak kurs walutowy czy ceny ropy naftowej na rynkach światowych - wskazują, że albo nie będą one wywierały istotnego wpływu na przebieg procesów inflacyjnych, albo wręcz będą hamowały wzrost cen" - dodano.

Ponadto autorzy badania wskazują, że prawdopodobieństwo tempa wzrostu cen przekraczającego cel inflacyjny NBP w 2014 r. wynosi 6 proc., zaś dla lat 2015 i 2016 wynosi, odpowiednio: 36 proc. i 51 proc.

"Prawdopodobieństwo realizacji inflacjiinflacji w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.) w 2014 r. jest niewielkie (28 proc.). Z kolei w dalszym horyzoncie prawdopodobieństwo realizacji inflacjiinflacji w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP jest stosunkowo wysokie, wynosząc między 72 proc. i 76 proc. dla 2015 r., 2016 r. i najbliższych pięciu lat" - dodano.

STOPY NBP W '14 BEZ ZMIAN

d10qzpi

Prognoza centralna stopy referencyjnej NBP na 2014 r. kształtuje się na bieżącym poziomie (2,5 proc.).

"Wśród ekspertów ankiety panuje w tym względzie zgodność opinii - uznają oni, że podstawowa stopa procentowa NBP w br. prawdopodobnie nie wyjdzie poza przedział 2,49-2,58 proc. W kolejnych dwóch latach spodziewane jest zaostrzenie polityki pieniężnej i ukształtowanie się stopy referencyjnej NBP na poziomie, odpowiednio, 3,1 proc. i 3,6 proc., jednak scenariusz centralny na te lata nie jest wyraźnie zarysowany. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat wynoszą, odpowiednio: 2,78-3,44 proc. oraz 3,16-4,11 proc." - napisano

PROGNOZY LEPSZE NIŻ PRZED KWARTAŁEM

Autorzy ankiety zwracają uwagę, że w porównaniu z poprzednią rundą prognostyczną prognozy tempa wzrostu PKBPKB w horyzoncie +4 kwartałów uległy nieznacznemu podwyższeniu, zaś prognozy inflacjiinflacji - tak w horyzoncie +4, jak też +8 kwartałów - pozostały względnie stabilne.

d10qzpi

"W sferze zewnętrznej gospodarki można zauważyć nieznaczne skorygowanie w dół prognoz cen ropy naftowej. Prognozy koniunktury w strefie euro pozostały bez większych zmian. Ponadto eksperci (...) spodziewają się obecnie nieco silniejszego kursu złotego. Gdy chodzi o oceny sytuacji na rynku pracy, w bieżącej rundzie ankiety odnotować można spadek prognozowanej stopy bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń na lata 2014-2015" - napisano.

"W komentarzach nt. innych czynników determinujących prognozy inflacjiinflacji i PKBPKB, które są szczególnie istotne w obecnej rundzie prognostycznej, ankietowani wskazywali przede wszystkim na dużą niepewność związaną z rozwojem sytuacji na Ukrainie oraz ze skalą spadku obrotów polskiego handlu zagranicznego na rynkach wschodnich" - dodano.

Innymi czynnikami, na które zwracali uwagę pojedynczy eksperci są: skala i tempo stymulacji fiskalnej związanej z rozpoczęciem inwestycji strukturalnych finansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020, zmiany w zakresie systemu podatkowego (termin obniżenia stawek VAT), ryzyko wzrostu cen żywności związane z silnym wzrostem cen +soft commodities+ od początku roku, sposób zarządzania problemem bańki kredytowej w Chinach oraz skala i tempo zmian strukturalnych w handlu detalicznym, podnoszących wydajność w handlu.

Bieżące badanie było przeprowadzane w okresie 17.03-2.04. Wzięło w nim udział 21 ekspertów - 14 z instytucji finansowych, 5 z ośrodków analityczno-badawczych i dwóch z organizacji pracowników i pracodawców. (PAP)

nik/ ana/

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi