Trwa ładowanie...
d3r4ehd
finanse

Wzrost PKB w 2011-2012 powyżej 4 proc. dzięki popytowi krajowemu; spada udział eksportu - projekcja

29.10. Warszawa (PAP) - Centralna ścieżka projekcji zakłada, że wzrost gospodarczy w latach 2011-2012 wyniesie odpowiednio 4,3 proc. i 4,2 proc., a głównym motorem wzrostu będzie...

Share
d3r4ehd

29.10. Warszawa (PAP) - Centralna ścieżka projekcji zakłada, że wzrost gospodarczy w latach 2011-2012 wyniesie odpowiednio 4,3 proc. i 4,2 proc., a głównym motorem wzrostu będzie popyt krajowy oraz inwestycje publiczne - napisano w najnowszej projekcji inflacyjnej.

"Głównymi źródłami wzrostu gospodarczego w krótkim i średnim horyzoncie projekcji (lata 2010- 2011) będą stabilny wzrost spożycia indywidualnego, szybki wzrost inwestycji publicznych wspieranych funduszami UE oraz odbudowa stanu zapasów przez przedsiębiorstwa. W dłuższym horyzoncie obok konsumpcji prywatnej wzrost gospodarczy wspierać będą także stosunkowo szybko rosnące inwestycje prywatne. W nadchodzących latach niewielką ujemną kontrybucję do wzrostu PKB zanotuje eksport netto" - napisano.

NBP w projekcji podał, że po spowolnieniu z przełomu 2009 i 2010 r. i wzroście w II i III kw. 2010 r., w horyzoncie projekcji tempo wzrostu spożycia indywidualnego utrzymuje się na dość stabilnym poziomie nieznacznie przekraczającym 3% r/r.

d3r4ehd

"Wiąże się to z prognozowaną stopniową poprawą sytuacji na rynku pracy, a w konsekwencji z szybszym wzrostem funduszu płac. Czynnikami hamującymi wzrost konsumpcji są natomiast wzrost stawek podatku VAT i akcyzy oraz zmniejszające się wraz z poprawą koniunktury w kraju transfery netto do gospodarstw domowych" - napisano.

"W latach 2011-2012, przy średnim tempie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe zbliżonym do 8 proc. stopa inwestycji ponownie przekroczy poziom 21 proc.. W krótkim horyzoncie projekcji na wzrost inwestycji ogółem wpłynie wysoka dynamika nakładów brutto na środki trwałe publiczne, wspierana przez napływ funduszy strukturalnych UE, m.in. w związku z realizacją projektów związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W 2012 r. pozytywna kontrybucja inwestycji publicznych będzie stopniowo wygasać, a wzrost nakładów brutto na środki trwałe będzie podtrzymywany przez rosnący popyt inwestycyjny przedsiębiorstw prywatnych" - napisano.

NBP pisze, że kontrybucja eksportu netto będzie jednak tylko nieznacznie niższa od zera, na co wpłynie utrzymujący się w okresie projekcji relatywnie stabilny poziom kursu walutowego oraz struktura wzrostu popytu krajowego, w szczególności niska importochłonność inwestycji publicznych. (PAP)

map/ asa/

d3r4ehd

Podziel się opinią

Share
d3r4ehd
d3r4ehd