Trwa ładowanie...
d1nwnkn
d1nwnkn

Wzrost PKB w III kw. mógł wynieść ponad 4 proc., CPI powyżej 3,5 proc. w poł. '11 - CS (opinia)

12.11. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w III kwartale 2010 r. mógł wynieść powyżej 4 proc., CPI na koniec 2010 r. sięgnie 3,0 proc., a w połowie przyszłego roku może przekroczyć 3,5...
Share
d1nwnkn

12.11. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w III kwartale 2010 r. mógł wynieść powyżej 4 proc., CPI na koniec 2010 r. sięgnie 3,0 proc., a w połowie przyszłego roku może przekroczyć 3,5 proc. - wynika z listopadowego raportu Credit Suisse Asset Management Polska. Z raportu wynika, że stopa bezrobocia na koniec 2010 r. może sięgnąć 12 proc.

"Wzrost PKB w III kwartale może za sprawą wysokiej dynamiki produkcji osiągnąć tempo powyżej 4 proc." - napisano w listopadowym raporcie.

"Struktura wzrostu produkcji wskazuje, że na ożywienie naszego przemysłu nadal silny wpływ wywiera ożywienie w gospodarce niemieckiej. Pozytywne tendencje w krajowym przemyśle w najbliższych miesiącach będą również mocno wspierane przez niesłabnący popyt wewnętrzny. Szacujemy, że tempo wzrostu produkcji w ujęciu rocznym pozostanie na poziomie dwucyfrowym" - dodano.

d1nwnkn

Zdaniem ekonomistów CS sprzedaż detaliczna w najbliższych miesiącach prawdopodobnie będzie rosła, a stopa bezrobocia na koniec 2010 r. może sięgnąć 12 proc.

"Lepsze od oczekiwań dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu (wzrost o 8,6 proc. rdr oraz 1,2 proc. mdm), sugerują, iż dalszy wysoki jej wzrost w najbliższych miesiącach jest bardzo prawdopodobny. Taka wysoka dynamika popytu może szczególnie dziwić, ponieważ sytuacja na rynku pracy we wrześniu uległa pogorszeniu. Stopa bezrobocia wyniosła 11,5 proc., głównie za sprawą czynników sezonowych. Uważamy, że stopa bezrobocia na koniec roku może osiągnąć nawet poziom 12 proc. Jednak wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze energetycznym oraz handlu, a także ostatnie dobre odczyty wskaźników makroekonomicznych, dają nadzieję na łagodną ścieżkę trendu wzrostu bezrobocia" - napisano.

CPI NA KONIEC '10 3,0 PROC., W POŁOWIE '11 MOŻE PRZEKROCZYĆ 3,5 PROC.

Scenariusz bazowy CS zakłada, że RPP podniesie stopy procentowe w listopadzie o 25 pb, jednak istnieje możliwość, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie do końca roku. Autorzy raportu przewidują, że na koniec 2010 r. CPI może sięgnąć 3 proc., a w połowie 2011 r. przekroczyć 3,5 proc.

d1nwnkn

"Podtrzymujemy nasze oczekiwania, że cykl podwyżek stóp procentowych rozpocznie się w listopadzie. Spodziewamy się, że RPP podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Świadczyć o tym mogą coraz wyższe odczyty inflacji oraz zmiana tonu retoryki kilku członków Rady na bardziej jastrzębi. Jeżeli RPP wstrzyma się od podwyżki stóp procentowych w listopadzie, argumentując wzrost inflacji jako przejściowy, uważamy, że w tym wypadku wzrost stóp procentowych może nastąpić dopiero w przyszłym roku" - napisano w raporcie.

"Ostatnie odczyty poziomu inflacji wskazują na znaczne przyśpieszenie jej tempa wzrostu. Na koniec roku prognozujemy, że może ona osiągnąć poziom 3 proc. w skali roku, a w połowie 2011 r. przekroczyć 3,5 proc. (górna granica celu inflacyjnego). Czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost inflacji jest wzrost cen żywności, transportu oraz energii" - dodano.

"Jednak mimo tych danych wydźwięk komunikatu po ostatnim posiedzeniu RPP oraz użyte tam średnioterminowe argumenty dla braku podwyżki stóp procentowych mogą sugerować utrzymanie stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu na niezmienionym poziomie" - zaznaczono w raporcie.

Na rynku długu Credit Suisse rekomenduje utrzymanie strategii opartej na papierach o krótkim i średnim terminie zapadalności. Zdaniem autorów raportu możliwa jest krótkookresowa deprecjacja PLN, szczególnie wobec USD.

d1nwnkn

"Ze względu na dużą niepewność na rynkach światowych, brak realnych reform w zakresie finansów publicznych oraz ryzyko związane z oczekiwaniami wyższych odczytów inflacji, w najbliższych miesiącach rekomendujemy utrzymanie strategii opartej na krótkim i średnim duration portfela, tj. zakup papierów o krótkim i średnim terminie zapadalności. Dodatkowo wydaje się, że na ten moment obligacje o krótszych i średnich terminach zapadalności dyskontują już znaczną skalę podwyżek, co powinno uchronić inwestorów przed potencjalnymi stratami. Inwestowanie w obligacje o dłuższych terminach zapadalności obarczone jest naszym zdaniem zbyt dużym ryzykiem" - napisano w raporcie.

"W krótkim okresie możliwa jest niewielka deprecjacja notowań waluty krajowej, szczególnie względem dolara amerykańskiego, ze względu na powolne odwracanie się trendu wzrostowego na głównej parze walutowej EUR/USD" - dodano. (PAP)

fdu/ asa/

d1nwnkn

Podziel się opinią

Share
d1nwnkn
d1nwnkn