Trwa ładowanie...
d3lh0wb

Wzrost PKB w III kw. wyniósł 3,7 proc.; w '10 wyniesie 3,6 proc., a w '11 3,4 proc. - IBnGR

29.10. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w III kwartale wyniósł 3,7 proc., a w IV kwartale polska gospodarka urośnie o 3,9 proc. - wynika z kwartalnego raportu Instytutu Badań nad...

Share
d3lh0wb

29.10. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w III kwartale wyniósł 3,7 proc., a w IV kwartale polska gospodarka urośnie o 3,9 proc. - wynika z kwartalnego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Instytut prognozuje, że w 2010 r. PKB wzrośnie o 3,6 proc., zaś w 2011 roku o 3,4 proc. Średnioroczna inflacja w 2010 r. ukształtuje się na poziomie 2,5 proc., zaś w 2011 r. na poziomie 2,6 proc.

IBnGR szacuje, że w III kwartale PKB w Polsce wzrósł o 3,7 proc.

"Był to już drugi z rzędu kwartał, w którym dynamika PKB była wyższa niż kwartał wcześniej. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB wyniosło 0,9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego mówić można zatem o utrzymywaniu się w III kwartale względnie korzystnej sytuacji gospodarczej" - napisano w raporcie.

d3lh0wb

Według Instytutu, głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wzrost szacuje na 3,4 proc.

"Tempo wzrostu spożycia indywidualnego czyli wydatków konsumpcyjnych ludności, wyniosło 3,3 proc. (...). Świadczyć to może o dalszej poprawie nastrojów konsumentów, którzy nie odczuwają już obaw towarzyszących im podczas trwania niedawnego globalnego kryzysu gospodarczego" - napisano

"Po raz pierwszy w bieżącym roku nastąpił wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Po spadku o 6,4 proc. w I półroczu ich wzrost w III kwartale IBnGR szacuje na 1,3 proc. Z punktu widzenia potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki oraz perspektyw utrzymania stabilnego tempa wzrostu gospodarczego w średnim okresie dynamika wzrostu inwestycji wydaje się być jednak niezadowalająca" - dodano.

IBnGR szacuje, że w III kwartale eksport urósł o 12,3 proc., zaś import o 11,3 proc.

d3lh0wb

"Dobre wyniki eksportu stanowią odzwierciedlenie odradzania się popytu konsumpcyjnego w krajach Unii Europejskiej. Wolniejsze tempo wzrostu importu jest konsekwencją utrzymywania się niskiego popytu inwestycyjnego w Polsce" - napisano.

Zdaniem Instytutu, w III kwartale zatrudnienie wzrosło o 1,7 proc., zaś wynagrodzenia brutto o 2,1 proc.

PROGNOZA NA IV KWARTAŁ ORAZ LATA 2010-2011

IBnGR prognozuje, że w IV kwartale PKB wzrośnie o 3,9 proc., a w całym roku o 3,6 proc.

d3lh0wb

"W 2011 roku wzrost gospodarczy w Polsce będzie nieco niższy i wyniesie 3,4 proc. Wzrost PKB w ujęciu kwartalnym będzie malejący i wyniesie od 3,8 proc. w I kwartale do 3,0 proc. w IV. Główne powody niższego tempa wzrostu PKB w przyszłym roku niż w roku obecnym to: niski poziom nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach, wzrost poziomu obciążeń fiskalnych w gospodarce oraz oczekiwane zaostrzenie polityki monetarnej" - napisano w raporcie.

Zdaniem IBnGR wzrost popytu krajowego w 2010 i 2011 roku będzie takie jak wzrost PKB czyli odpowiednio 3,6 proc. oraz 3,4 proc.

"Najistotniejsza różnica w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy popytu inwestycyjnego. Według prognozy IBnGR, 2010 roku będzie drugim z rzędu, w którym inwestycje w polskiej gospodarce spadną, a spadek ten wyniesie ok. 1 proc." - napisano.

"W przyszłym roku negatywne tendencja w inwestycjach się odwróci, a wzrost nakładów inwestycyjnych wyniesie 5,5 proc. Pamiętać jednak trzeba, że dwa lata z rzędu spadku wydatków na inwestycje tworzą niską bazę odniesienia w 2011 roku i w tym kontekście prognozowany wzrost inwestycji oceniać należy jako umiarkowany" - dodano.

d3lh0wb

Instytut prognozuje, że na koniec 2010 roku inflacja CPI wyniesie 2,7 proc, a średniorocznie w 2010 r. ukształtuje się na poziomie 2,5 proc.

"W I połowie 2011 roku presja inflacyjna może jeszcze wzrastać, ale w II połowie roku tempo wzrostu cen powinno już maleć za sprawą oczekiwanego zaostrzenia polityki monetarnej banku centralnego. Presję inflacyjną będzie także łagodziła aprecjacja złotego. Według prognozy IBnGR, wskaźnik inflacji na koniec grudnia 2011 roku wyniesie 2,4 proc." - napisano.

Instytut oparł swoje prognozy na założeniach, że koniunktura gospodarek światowych, w tym państw UE, będzie się nieznacznie poprawiać, w 2011 r. nastąpi wzrost stóp procentowych w Polsce oraz że w 2011 roku będzie miała miejsce aprecjacja PLN względem EUR i USD.

Poniżej tabela z prognozami IBnGR na 2010-2011 r.:

d3lh0wb

III kw'10 IV kw'10 I kw'11 2010 2011
.
PKB (rdr) 3,7 3,9 3,8 3,6 3,4
PKB (kdk) 0,9 1,0 1,0 x x
.
Wartość dodana
- w przemyśle 11,5 11,7 8,0 11,1 7,3
- w budownictwie 6,2 6,4 9,0 3,7 8,3
- w usługach rynk. 1,4 2,3 3,1 1,2 2,8
.
Popyt krajowy 3,4 4,7 3,1 3,6 3,4
spożycie ogółem 3,1 3,3 3,0 2,8 2,8
- indywidualne 3,3 3,4 3,2 3,0 2,9
Inwestycje 1,3 3,3 4,5 -0,9 5,5
.
Produkcja sprzedana
przemysłu 10,9 11,9 9,6 11,2 8,6
budownictwa 7,5 9,0 10,7 3,4 9,6
.
CPI (średnia) 2,2 2,5 2,7 2,5 2,6
CPI (k.o.) 2,5 2,7 2,7 2,7 2,4
Podaż pieniądza M3 7,2 7,3 7,4 7,3 7,8
.
Wynagr. realne
brutto 2,1 3,5 3,2 2,0 3,4
Przeciętne zatrudn. 1,7 1,8 2,1 1,0 2,2
Bezrobocie (k.o) 11,5 12,3 12,4 12,3 10,8
.
Eksport (GUS/RN) 12,3 7,3 11,8 11,2 8,6
Import (GUS/RN) 11,3 9,4 10,4 11,1 8,5
C/A w proc. PKB -2,2 -2,5 -3,0 -2,5 -3,6

USD/PLN (średni kurs) 3,11 3,0 3,0 3,0 2,8
EUR/PLN (średni kurs) 4,01 4,0 3,9 4,0 3,8

(PAP)

nik/ ana/

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb