Trwa ładowanie...
dgb8h82

X-Trade Brokers: Baza do wypracowywania wyników finans. ma charakter powtarzalny

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - X-Trade Brokers ocenia, że baza do wypracowywania wyników finansowych, która pozwoliła na osiągnięcie rekordowych poziomów w ubiegłym roku, ma charakter powtarzalny, poinformował ISBnews prezes Jakub Maly. 

Share
dgb8h82

"Mamy przeświadczenie, że baza fundamentalna do wypracowywania wyników finansowych ma 'powtarzalny' charakter ze względu na stabilność modelu biznesowego. Znam opinie, że chociażby ubiegłoroczne wyniki miałyby być efektem zysków na sławetnym umocnieniu franka, ale zyski, które wtedy faktycznie osiągnęliśmy nie miały decydującego wpływu na osiągnięte wyniki za 2015. Stoją za tym przede wszystkim nasze fundamenty - nowoczesna technologia i zróżnicowana oferta produktów i usług, którą wciąż rozwijamy" - powiedział ISBnews Maly podczas debiutu spółki na GPW.
Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem wyniosły 282,54 mln zł w 2015 roku wobec 204,43 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej to 141,07 mln zł w 2015 r. (wobec 86,38 mln zł rok wcześniej). Skonsolidowany zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 119,03 mln zł wobec 77,06 mln zł rok wcześniej.

Szef brokera wskazał ponadto, że w najbliższym czasie grupa będzie koncentrować się na dokończeniu implementacji systemów big data na wszystkich rynkach, na których działa XTB do analizy m.in. zachowań klientów, aby jak najlepiej dopasowywać ofertę i edukację.

"Są to algorytmy, które stanowią część naszych własnych rozwiązań technologicznych, na co mocno stawiamy" - wskazał Maly.

dgb8h82

Dodał, że obecnie firma nie ma potencjalnych celów akwizycji, ale podtrzymuje, że potencjalne przejęcia, czy to firm z atrakcyjną bazą klientów, jak również dedykowanymi rozwiązaniami technologicznymi, są elementem globalnej strategii rozwoju grupy.

Plan strategiczny Grupy obejmuje wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 roku. Grupa dąży do tego, aby wraz ze wzrostem skali działalności Grupy (pod względem terytorialnym, jak i w zakresie oferowanych usług i produktów) relacja poziomu kosztów operacyjnych do przychodów operacyjnych pozostała na zbliżonym poziomie do poziomu 2015 r.

Dodatkowo, w perspektywie średnioterminowej (rozumianej jako horyzont trzyletni) Grupa zakłada: (i) wzrost wolumenu obrotów transakcji klientów realizowanych przez Grupę o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (2 443 302 loty); (ii) wzrost liczby aktywnych rachunków o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (15 082 aktywne rachunki); oraz (iii) zachowanie wskaźnika obrotów w lotach na aktywne konto na podobnym poziomie jak w 2015 roku (162,0 loty).

Celem Grupy w perspektywie średnioterminowej (rozumianej jako horyzont trzyletni) jest: (i) utrzymanie wskaźnika rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których Grupa jest obecna, a w odniesieniu do Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w latach 2013 (111 zł), 2014 (103 zł) i 2015 (116 zł) ; oraz (ii) obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu w latach 2013 (0,9 tys. zł), 2014 (1,0 tys. zł) i 2015 (0,9 tys. zł).

dgb8h82

Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)

dgb8h82

Podziel się opinią

Share
dgb8h82
dgb8h82