Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

YAWAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.05.2011 r. dotyczącego zwołania Zwycza...

YAWAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.05.2011 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.06.2011 r. (5/2011)
Share
d2lxp88

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.05.2011 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd YAWAL S.A. informuje, że w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2011 r. stanowiącego załącznik do raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.05.2011 r. nastąpiła omyłka pisarska w dacie rejestracji uczestnictwa w ZWZ. W związku z powyższym skorygowaniu ulega zapis: Było: " Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ. Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu. Pkt.7. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 5 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 6 czerwca 2011 r." Powinno być: " Wybrane
uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ. Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu. Pkt.7. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 6 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2011 r." W załączniku do niniejszego raportu Zarząd YAWAL S.A. podaje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze sprostowaną omyłką. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie_ZWZ YAWAL S A.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d2lxp88

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2011-05-27 Andrzej Kaszczyński Wiceprezes Zarządu
2011-05-27 Janusz Paliga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88