Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

YAWAL S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (4/2013)

YAWAL S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (4/2013)
Share
d1avnfy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Wiceprezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Yawal S.A. informuje, że w dniu 24.01.2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/2013 przydzieliła Panu Arturowi Palecznemu - Członkowi Zarządu Spółki - funkcję Wiceprezesa Zarządu Yawal S.A. Pan Artur Paleczny ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na Wydziale Zarządzania. W latach 1997 - 2001 pracował w firmie Arthur Andersen początkowo w dziale audytu, później w dziale doradztwa gospodarczego. Następnie w latach 2002 - 2005 zajmował stanowisko kontrolera finansowego w Górażdże Cement, największej cementowni w Polsce. Późniejsze doświadczenia zawodowe już jako dyrektor finansowy obejmują spółki produkcyjne, handlowe, również notowane na GPW. Pełnił funkcję Członka Zarządu do spraw finansów w kilku spółkach prawa handlowego. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej FINAL S.A.. Od dnia 23.08.2012 był Członkiem Zarządu Yawal S.A. Pan Artur Paleczny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Yawal S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Edmund Mzyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy