Trwa ładowanie...
dqmpr61

YELLOW HAT S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (9/2015)

YELLOW HAT S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (9/2015)

Share
dqmpr61

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | YELLOW HAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Yellow Hat S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku otrzymał od spółki BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. (?Akcjonariusz?) zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści: ?Spółka BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka?) reprezentowana przez jedynego komplementariusza tj. BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w imieniu której działa: Marta Magdalena Forszpaniak ? Prezes Zarządu, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2015 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, iż w wyniku zawarcia przez Spółkę w dniach 9-10 kwietnia 2015 roku transakcji kupna
akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu naszego zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?), powodująca przekroczenie progu 50% w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji Spółka posiadała 12.045.720 sztuk akcji na okaziciela spółki Yellow Hat S.A., uprawniających łącznie do 29,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 29,38% głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonanej transakcji Spółka posiada obecnie 24.133.995 sztuk akcji na okaziciela spółki Yellow Hat S.A., uprawniających łącznie do 58,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie uprawniających do wykonywania 58,86% głosów na walnym zgromadzeniu. W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Emitenta. Ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od
Spółki posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqmpr61

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YELLOW HAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-131 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grzybowska | | 4 lok. U9B | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 845 5555 | | +48 22 880 0035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-02-64-750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Piotr Sobiś Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqmpr61

Podziel się opinią

Share
dqmpr61
dqmpr61