Trwa ładowanie...
d3vbm2l
espi

YURECO SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (50/2014) - EBI

YURECO SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (50/2014)
Share
d3vbm2l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 50 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka powzięła informacje od Pana Jerzego Dudkowskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z tymi informacjami w dniu 27 października 2014 r. spółka J.D. Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bierutowie - podmiot w 100% zależny od Pana Jerzego Dudkowskiego (w którym jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu) - podpisała warunkową umowę sprzedaży akcji Emitenta. Natomiast w dniu 30 października 2014 r. spełniony został warunek przeniesienia prawa własności wspomnianych akcji na rzecz kupującego. W efekcie spółka J.D. Inwestycje Sp. z o.o. dokonała sprzedaży 5.000.000 akcji uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów, stanowiących 79,07% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Yureco S.A. za cenę 2,17 zł za każdą akcję. Zatem łączna wartość transakcji przekroczyła kwotę 5.000 EUR.
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Dudkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vbm2l

Podziel się opinią

Share
d3vbm2l
d3vbm2l