Trwa ładowanie...
d4662i3

ZA Puławy: Odpis w ZA Chorzów wpłynie na zysk netto grupy w kwocie 14,9 mln zł

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" na poziomie - 18,4 mln zł oraz na wynik netto - 14,9 mln zł, podały Puławy.
Share
d4662i3

"Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów podjął uchwałę, na mocy której ujęto w księgach rachunkowych spółki pod datą 31 grudnia 2015 roku odpis aktualizujący wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Przesłanki te związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej instalacji przerobu tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także spadkiem ceny głównego produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego surowca - tłuszczu zwierzęcego, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych" - czytamy w komunikacie.

W wyniku analizy powyższych przesłanek zarząd spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 18,4 mln zł, podano również.

"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy przedstawia się następująco:
a) wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) - 18,4 mln zł
b) wpływ na wynik netto - 14,9 mln zł" - czytamy dalej.

d4662i3

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" za 2015 rok nastąpi 11 marca 2016 roku, wskazano również.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.

(ISBnews)

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3