Trwa ładowanie...
zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele. Senat przyjął projekt ustawy, ale wycofał się z ograniczeń handlu na dworcach i stacjach

Handel na dworach dozwolony, ale tylko w sklepach o powierzchni do 80 m kw. Takiej zmiany - wbrew rządowi - w przepisach o handlu w niedzielę chcieli senatorowie, ale w końcu się z nich wycofali. Senat przyjął jednak 10 innych poprawek.

Share
Zakaz handlu w niedziele. Senat przyjął projekt ustawy, ale wycofał się z ograniczeń handlu na dworcach i stacjach
Źródło: 123RF.COM
d3migmw

Senat przyjął w piątek wieczorem dziesięć poprawek do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Projekt trafi teraz do Sejmu, który zdecyduje o jego ostatecznym kształcie.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma zacząć obowiązywać 1 marca 2018 r.

Za przyjęciem projektu ustawy wraz z poprawkami głosowało 62 senatorów, przeciw było 22. Trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

d3migmw

Wśród przyjętych przez sanatorów poprawek jest wyłączenie spod zakazu placówek handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna.

Senat postanowił wprowadzić warunek dotyczący takich placówek jak kwiaciarnie, piekarnie, cukiernie czy lodziarnie, które w miały być całkiem wyłączone spod zakazu.

Poprawka Senatu precyzuje, że w każdym z tych typów lokali handel - odpowiednio kwiatami, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi - stanowi "przeważająca działalność".

Wbrew stanowisku rządu, Senat zdecydował się wprowadzić poprawkę do przepisu pozwalającego na otwieranie w niedziele placówek handlowych "w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście". Senatorowie dodali do tego taki warunek, że taki handel musi odbywać się "we własnym imieniu i na własny rachunek".

d3migmw

Inna poprawka Senatu dopuszcza handel w niedziele "w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami".

W Senacie zmieniono natomiast przepis pozwalający na otwieranie w niedziele placówek handlowych "w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście". Zmiana polegała na dopisaniu po wskazanym fragmencie słów "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Jeszcze w piątek przed południem senacka komisja poparła poprawkę, by na dworcach handel w każdą niedzielę dozwolony był tylko w lokalach do 80 m kwadratowych, ale wieczorem w czasie głosowania poprawka ta zniknęła.

d3migmw

Oznacza to, że handel w sklepach na dworcach będzie dozwolony, ale tylko "w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych". Jak w praktyce będzie stosowany tak nieprecyzyjny zapis, okaże się po wejściu ustawy w życie.

Senat zrezygnował także z podobnej poprawki dotyczącej stacji benzynowych. Senatorowie chcieli pozwolić na handel w niedzielę tylko tym stacjom benzynowym, w których powierzchnia służąca do sprzedaży artykułów inne niż paliwa nie przekracza 80 m kw. W końcu jednak się z tego wycofali

d3migmw

Podziel się opinią

Share
d3migmw
d3migmw