Trwa ładowanie...
d222jsw

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głos...

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów. (36/2013)

Share
d222jsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.08.2013 r. otrzymał od Norges Bank Investment Management zawiadomienie o przekroczeniu przez NORGES BANK (The Central Bank of Norway) z siedzibą w Oslo progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią przesłanego zawiadomienia, przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek transakcji nabycia akcji z dnia 09.08.2013 r. Przed dokonaniem transakcji, NORGES BANK posiadał łącznie 4.532.949 sztuk akcji Spółki, co dawało 4,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki. Po zmianie udziału, NORGES BANK posiada łącznie, bezpośrednio 4.892.949 akcji Spółki, co daje 5,08% w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Spółki. Zawiadamiający poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz że nie istnieją osoby trzecie, z którymi podmiot zobowiązany zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2009, Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Disclosure Form TR-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Jan Szymik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

Podziel się opinią

Share
d222jsw
d222jsw