Trwa ładowanie...
d1pf37y

Zarząd OLPP ma być poszerzony - jest konkurs

Rada nadzorcza spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) podjęła w piątek uchwałę o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu ds. finansowych tej spółki, należącej do grupy PERN. Obecnie zarząd OLPP jest jednoosobowy.

Share
d1pf37y

Działający od 1997 r. OLPP jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

"Wsparcie jednoosobowego dotychczas zarządu OLPP przez profesjonalistę od zarządzania finansami ma ułatwić realizację ambitnych celów i wyzwań, które stoją przed spółką" - poinformował w piątek PERN. Zarząd OLPP jest obecnie jednoosobowy - stanowisko prezesa pełni tam Daniel Betke, powołany w lipcu 2012 r., który wcześniej pracował w PERN m.in. jako zastępca dyrektora biura administracyjnego oraz dyrektor biura przesyłu ropy i paliw.

PERN wyjaśnił, że w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat na członka zarządu ds. finansowych OLPP będzie musiał wykazać się m.in. wiedzą z zakresu finansów spółek prawa handlowego, rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej, a także znajomością sektora paliwowego.

PERN podkreślił, że "OLPP posiada solidne podstawy finansowe, odpowiedni poziom wyposażenia technicznego baz oraz świadczonych usług". Wyjaśnił jednocześnie, że uchwała rady nadzorczej o rozszerzeniu zarządu OLPP "przez profesjonalistę od zarządzania jest podyktowana zarówno dużą skalą i skomplikowanym charakterem prowadzonej działalności spółki jak i zmieniającym się otoczeniem - chociażby w zakresie uregulowań akcyzowych".

d1pf37y

Jak zaznaczył PERN, "rada nadzorcza wzięła też pod uwagę nowe wyzwania, jakie przed OLPP stawiają klienci oraz właściciel m.in. uzyskanie wartości dodanej poprzez bardziej efektywne zarządzanie aktywami firmy".

PERN - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych posiada 100 proc. udziałów w OLPP. Oprócz tej spółki, do go grupy kapitałowej PERN należą cztery inne: Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, Siarkopol, Petromor i Naftoport. OLPP posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych udzieloną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

PERN to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tłoczy ropę naftową rurociągiem "Przyjaźń" z Rosji - ok. 50 mln ton rocznie - do rafinerii krajowych: PKN Orlen oraz Grupy Lotos, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. W Polsce spółka zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,2 mln metrów sześc.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm w lutym nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej od 1 lipca pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej ma przejąć uprawnienia Skarbu Państwa wobec PERN, a pod nadzorem Ministerstwa Energii mają znaleźć się spółki paliwowe - oprócz PKN Orlen i Grupy Lotos, także Naftoport oraz Siarkopol.

d1pf37y

Podziel się opinią

Share
d1pf37y
d1pf37y