Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 22 marca 2013 r. (9/2013)
Share
d27vrmp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 22 marca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte w dniu 22 marca 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad po przerwie zarządzonej w dniu 21 lutego 2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
NWZA2013-03-22Podjete_uchwaly.pdf Uchwały podjęte w dniu 22 marca 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK S.A. wraz z wynikami głosowań

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510 Konin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierska 45
(ulica) (numer)
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6650001645 310186795
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2013-03-22 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp