Trwa ładowanie...
d3tlb2s

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ponowne roz...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej odkrywki Tomisławice (7/2014)

Share
d3tlb2s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej odkrywki Tomisławice | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2013 oraz 4/2014, informujących o postępowaniu w sprawie koncesji Ministra Środowiska dotyczącej odkrywki Tomisławice, Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 r. Spółka powzięła wiadomość o wszczęciu przez Ministra Środowiska postępowania o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku jednej ze stron niezadowolonej z decyzji Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r. Spółka raportem bieżącym numer 4/2014 informowała o decyzji Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2014 r. o odmowie stwierdzenia nieważności koncesji Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 r. nr 2/2008 udzielonej na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin za złoża Tomisławice. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. podtrzymuje, że nie zachodzą żadne przesłanki do stwierdzenia nieważności koncesji
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2008 roku nr 2/2008, dotyczącej odkrywki Tomisławice. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zapozna się z dokumentami dotyczącymi wszczętego postepowania i w przypadku uzyskania nowych istotnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania, Spółka niezwłocznie przekaże takie informacje w formie osobnego raportu bieżącego. Wszczęcie przedmiotowego postępowania nie pozbawia mocy prawnej obowiązującej koncesji Ministra Środowiska i nie wstrzymuje prac eksploatacyjnych oraz wydobywczych na odkrywce Tomisławice. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tlb2s

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | | | | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | |
| | 2014-08-21 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | | | |
| | 2014-08-21 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Kazimierska | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 63 247 30 00 | | +48 63 247 30 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6650001645 | | 310186795 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2014-03-12 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tlb2s

Podziel się opinią

Share
d3tlb2s
d3tlb2s