Trwa ładowanie...
mg

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, przewidujący ułatwienia dla podatników, ale także dla fiskusa w walce z szarą strefą, zostanie w czwartek skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów - poinformował PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Share
Zmiany w Ordynacji podatkowej
Źródło: Fotolia, fot: Anna
d1jnkia

Zmiany przewidziane w projekcie dotyczą m.in. pełnomocnictw ogólnych, dostępnych dla wszystkich organów podatkowych we wszystkich procedurach, unowocześnienia zasad doręczania korespondencji. Wprowadzona ma być tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W związku z tym powołana zostanie Rada ds. Unikania Opodatkowania, a resort finansów będzie mógł wydawać tzw. opinie zabezpieczające. Jednocześnie rozszerzony ma zostać dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych. Projekt przewiduje też możliwość złożenia grupowego wniosku o interpretację oraz zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik do kwoty 1000 zł.

Zmiany wprowadzają szereg ułatwień dla podatników, a także uregulowania pozwalające na wsparcie uczciwej konkurencji. Uszczelnienie systemu podatkowego pozwoli na poprawę skuteczności walki z szarą strefą - powiedział Cichoń.

Planujemy wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, pozwalającej na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, wykorzystywanych przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Zaplanowaliśmy także rozszerzenie istniejącego już dostępu organów podatkowych do informacji o rachunkach bankowych, nadając im uprawnienia, które już dziś udostępniane są zagranicznym organom podatkowym - zaznaczył Cichoń.

d1jnkia

Przygotowany przez MF projekt przewiduje wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych. Aktualnie pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa oddzielnie do każdej sprawy. Pełnomocnictwo ogólne umożliwi reprezentowanie podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Będzie ono składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Nadal będzie istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do konkretnej sprawy.

Resort zaproponował też wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Według MF pozwoli to na szybszą analizę danych, skróci czas kontroli i ograniczy angażowanie podatnika.

Ministerstwo chce unowocześnić proces doręczeń pism urzędowych. - Będzie możliwe wskazanie adresu do korespondencji - innego niż zamieszkania - oraz doręczenie na skrytkę pocztową. Proponujemy przyspieszenie i zmniejszenie kosztów doręczania pism pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) poprzez nakazanie doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w siedzibie urzędu - poinformował Cichoń.

Wprowadzona ma być tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. - Pozwoli ona na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Klauzula jest powszechnie stosowana na świecie. Wprowadzenie jej zaleca Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły - zaznaczył wiceminister.

d1jnkia

W związku z klauzulą do polskiego prawa zostaną wprowadzone tzw. opinie zabezpieczające (ministerstwo będzie w nich wyjaśniało, jakie działanie podatnika będzie uznane za dopuszczalną optymalizację podatkową, a jakie - za unikanie opodatkowania), powołana zostanie też niezależna od fiskusa Rada ds. Unikania Opodatkowania opiniująca sporne sprawy. Sporne decyzje nie będą podlegały wykonaniu, podatnicy będą mogli skorygować deklarację podatkową w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

Jednocześnie rozszerzony ma zostać dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych. - Obecny zakres dostępu urzędów skarbowych do informacji polskich banków i instytucji finansowych jest bardzo ograniczony; jest węższy niż w przypadku banków zagranicznych. Zagraniczny fiskus może uzyskać szersze informacje z polskich banków niż urząd skarbowy. Proponuje się poszerzenie dostępu do danych posiadanych już przez bank, w szczególności o identyfikację tytułów operacji finansowych oraz nadawców i odbiorców wpłat - poinformował Cichoń.

Zdaniem Cichonia ułatwi to zwalczanie szarej strefy, szczególnie w handlu internetowym oraz walkę z ukrywaniem dochodów. - Tak jak obecnie informacje bankowe będą mogły być udostępniane urzędom skarbowym tylko w toku postępowania podatkowego i po wyczerpaniu możliwości uzyskania tych danych bezpośrednio od podatnika - zastrzegł wiceminister.

Poza tym projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą błędne ustalenie właściwości miejscowej urzędu nie będzie prowadziło do uchylenia decyzji. W razie zaskarżenia decyzji takiego urzędu oceniana będzie merytoryczna prawidłowość decyzji. Zmiany umożliwiają też wyznaczenie jednego "wiodącego" urzędu w sprawach tzw. podmiotów powiązanych objętych właściwością miejscową różnych urzędów.

d1jnkia

Projekt przewiduje też możliwość złożenia grupowego wniosku o interpretację, który pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Wprowadzona ma być też możliwość zapłaty podatku w imieniu podatnika.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników proponujemy umożliwienie technicznej zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik do wysokości 1000 zł - wskazał wiceminister. Projekt dopuszcza zapłatę podatku przez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego.

d1jnkia

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1jnkia
d1jnkia