Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

- Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (10/2014)

- Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (10/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 6 maja 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta złożył Pan Szymon Gawryszczak. W przedmiotowej rezygnacji wskazano, iż przyczyną decyzji jest chęć efektywnej realizacji wyzwań strategicznych stojących przed Agencją Rozwoju Innowacji S.A. związanych z rozbudową Grupy Kapitałowej Emitenta. Wiąże się to z koniecznością pełnego zaangażowania w działania prowadzące do wzmocnienia wartości Emitenta oraz spółek zależnych poprzez rozwój ARICAPITAL S.A. Pan Szymon Gawryszczak jednocześnie deklaruje dalsze wsparcie Spółki swoją wiedzą i doświadczeniem, głównie w obszarach strategicznych. Pan Szymon Gawryszczak uchwałą nr 03/05/2014 Rady Nadzorczej ARICAPITAL S.A. z dnia 6 maja 2014 r. został powołany na Prezesa Zarządu ARICAPITAL S.A. Jednocześnie w dniu 6 maja 2014 r. uchwałami nr 07/05/2014 oraz 08/05/2014 Rady Nadzorczej Spółki na Prezesa Zarządu Emitenta została powołana
Pani Katarzyna Sapa oraz na Wiceprezesa Zarządu Emitenta został powołany Pan Tomasz Kurek. W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pani Katarzyna Sapa jako Prezes Zarządu, Pan Tomasz Kurek jako Wiceprezes Zarządu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FormularzdoEBIPrezesZarzadu-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | formularzdoEBIWiceprezesZarzadu-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kurek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz