Trwa ładowanie...
d2hj1jq

ZPC Otmuchów miał wstępnie 37,6 mln zł straty netto w I poł. 2016 r. po odpisach

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - ZPC Otmuchów odnotował 37,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. i 116,6 mln zł skonsolidowanych przychodów według wstępnych danych. Na wyniki wpływ miał odpis aktualizujący wartość aktywów w wysokości 36,9 mln zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego

Share
d2hj1jq

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZPC Otmuchów za I półrocze 2016 roku:

- przychody ze sprzedaży netto: 116,6 mln zł

- strata netto: (-) 37,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

d2hj1jq

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży netto wyniosły 71,6 mln zł, a strata netto 33,7 mln zł.

Wyniki wstępne zaprezentowano jako łączny wynik z działalności kontynuowanej oraz zaniechanej, uwzględniając odpisy aktualizacyjne.

Spółka otrzymała raport zawierający wyniki testów na utratę wartości wybranych aktywów wytwórczych wskazujący na utratę wartości tych aktywów w wysokości 33,7 mln zł na poziomie sprawozdania jednostkowego oraz 36,9 mln zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego, podano także.

"Mając powyższe na uwadze w dniu dzisiejszym zarząd emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów objętych testami w wysokościach wskazanej powyżej" - napisano w materiale.

d2hj1jq

Testy zostały przeprowadzone w związku ze zmianą klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym aktywów obejmujących posiadane akcje spółki PWC Odra S.A., posiadane udziały spółki Jedność sp. z o.o. (z uwzględnieniem posiadanych przez ten podmiot udziałów w Aero Snack sp. z o.o.) oraz prawa majątkowe jednego z wydziałów produkcyjnych składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą do prowadzenia działalności w zakresie produkcji produktów spożywczych w postaci tzw. "mleczka".

"U podstaw zmiany wyceny ww. grup aktywów leży zmiana klasyfikacji wybranych grup aktywów jako aktywa i zobowiązania przeznaczone do zbycia, zgodnie z MSSF 5, co związane jest z przyjęciem aktualizacji założeń strategicznych kierunków rozwoju grupy kapitałowej ZPC Otmuchów" - wyjaśniono.

Spółka podkreśla, że operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Informacje na temat ostatecznych wyników finansowych za I poł. 2016 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej, którego publikacja przewidziana jest na 25 sierpnia br.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów miały w 2015 r. 242 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

d2hj1jq

Podziel się opinią

Share
d2hj1jq
d2hj1jq