Trwa ładowanie...
d3x84ik
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwo...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2014 roku (10/2014)

Share
d3x84ik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka)
przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2014 r. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w 5 i 6 punkcie planowanego porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZWZprojektyuchwal2014.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZPC Otmuchów S.A. | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieRN_2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA | | | | | | | | | |
| | _Ocena_pracyRN2013.pdf | Ocena pracy Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.grupaotmuchow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 753-001-25-46 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZĄDU Mariusz Popek
2014-04-11 MICHAŁ JASZCZYK WICEPREZES ZARZĄDU Michał Jaszczyk
2014-04-11 JAROSŁAW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kapitanowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x84ik

Podziel się opinią

Share
d3x84ik
d3x84ik