Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nad...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. "Otmuchów" S.A. w dniu 17 grudnia 2010 r. (26/2010)

Share
d12wizq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. "Otmuchów" S.A. w dniu 17 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A. (Spółka)
przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2010 r.:1. Xarus Holdings Limited - posiadał 6 491 750 akcji, które uprawniały do 6 491 750 głosów stanowiących 81 ,06 % głosów na tym NWZ, odpowiadających 50,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.2. Amplico OFE, - posiadał 893 582 akcji, które uprawniały do 893 582 głosów stanowiących 11,16% głosów na tym NWZ odpowiadających 7,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12 748 250. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2010 r. brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 8 008 501 głosów, tj. 62,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU BERNARD WĘGIEREK
2010-12-23 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF DZIEWICKI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq