Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

ZPUE - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (46/2011)

ZPUE - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (46/2011)
Share
dxopdlq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, w którym osoba nadzorująca ZPUE S.A. poinformowała, że w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała następującej transakcji nabycia: - w dniu 18 listopada 2011 r. 400 sztuk akcji ZPUE S.A. po cenie wynoszącej 125 zł.; Łączna kwota nabycia akcji ZPUE S.A. wyniosła 50.000,00 zł. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w par. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2011-11-23 Krzysztof Prus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq