Trwa ładowanie...
d1yh87f
d1yh87f
espi

ZPUE - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej (45/2012)

ZPUE - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej (45/2012)
Share
d1yh87f
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż Spółka w dniu 11 grudnia 2012 r. otrzymała zawiadomienie od jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółki, złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność nabycia przez osobę blisko z nim związaną 50 sztuk akcji ZPUE S.A. za łączną cenę 11.450,00 zł. Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku giełdowym w dniu 07.12.2012 r., po średniej jednostkowej cenie za jedną akcję 229,00 zł. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2012-12-11 Mariusz Synowiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yh87f

Podziel się opinią

Share
d1yh87f
d1yh87f