Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

ZPUE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu 5 maja 2014 ...

ZPUE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu 5 maja 2014 r. (12/2014)
Share
d24svm0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu 5 maja 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 5 maja 2014 r. (dalej jako ?ZWZA?): 1. Koronea Investment S.? r.l. - posiadała na ZWZA: - 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A uprawniających do wykonania 500.000 głosów, stanowiących 36,04 % wszystkich głosów na ZWZA i stanowiących 27,78 % w ogólnej liczbie głosów oraz - 600.352 akcje zwykłe uprawniające do wykonania 600.352 głosów, stanowiących 43,27 % wszystkich głosów na ZWZA i stanowiących 33,35 % w ogólnej liczbie głosów; 2. Amplico OFE - posiadał na ZWZA 250.000 akcji zwykłych uprawniających do wykonania 250.000 głosów, stanowiących 18,02 % wszystkich głosów na ZWZA i stanowiących 13,89 % w ogólnej liczbie głosów. Akcjonariusze obecni na ZWZA zarejestrowali łącznie 987.352 akcje uprawniające do wykonania 1.387.352 głosów. Głosy te stanowią 77,08 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d24svm0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2014-05-06 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0