Trwa ładowanie...
d4b0jjx
espi

ZPUE - Zmiana warunków znaczącej umowy (7/2015)

ZPUE - Zmiana warunków znaczącej umowy (7/2015)
Share
d4b0jjx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 r. zawarł aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 z dnia 5 września 2007 r. (dalej ?Umowa?) z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Bank?), o której Emitent informował w raportach bieżących: nr 33/2007, nr 28/2010, nr 32/2010, nr 48/2012. Na mocy przedmiotowego aneksu zostały zmienione następujące istotne warunki Umowy: - obniżono limit kredytowy do kwoty 20.000.000,00 zł.; - ograniczono sposób zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu do weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową, umownego prawa potrącania wierzytelności Banku z tytułu Umowy z wierzytelnością Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych w Banku oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty zadłużenia 40.000.000,00 zł., rezygnując tym samym z
wcześniejszych zabezpieczeń w formie hipotek oraz zastawu rejestrowego na środku trwałym wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia; - skrócono okres wykorzystania przydzielonego limitu kredytowego do dnia 30 września 2015 r. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do Umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d4b0jjx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2015-03-26 Przemysław Kozłowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx