Trwa ładowanie...
d2tnqx4

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji własnych. (23/2015)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji własnych. (23/2015)

Share
d2tnqx4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Akcje zostały nabyte na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 28.04.2015 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 19 maja 2015 r. o podjęciu, której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 19 maja 2015 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ) łącznie 2 574 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,13 zł za akcję, za łączną kwotę 2.903,80 zł. Nabyte akcje stanowią 0,03% kapitału
zakładowego i uprawniają do 2 574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 46 249 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,53% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 48 823 sztuk akcji stanowiących 0,56% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienieozawarciu_transakcji (12).pdf | Załącznik. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tnqx4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2015-09-04 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4