Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. (101/2011)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. (101/2011)
Share
d1hor3a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 101 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 07 listopada 2011 roku Spółka otrzymała informację od Pani Agnieszki Parkot o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 07 listopada 2011r. z powodu stanu zdrowia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d1hor3a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2011-11-07 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a