Trwa ładowanie...
dqib7hn

ZUE S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z umowy znaczącej (25/ ...

ZUE S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z umowy znaczącej (25/2015)

Share
dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego wynikającego z umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) w nawiązaniu raportu bieżącego Spółki nr 19 z dnia 27 stycznia 2015 r. dotyczącego zawarcia z Thyssenkrupp GFT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Sprzedający?) umowy znaczącej dotyczącej zakupu przez Spółkę materiałów nawierzchni torowej takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady (?Umowa?), oraz do raportu bieżącego Spółki nr 24 z dnia 3 lutego 2015 r. informuje iż w dniu 2 lutego 2015 r. powziął informację o spełnieniu warunku zawieszającego związanego z Umową. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym przekazania Sprzedającemu przez Spółkę najpóźniej do dnia 4 lutego 2015 roku dwóch nieodwołalnych gwarancji bankowych (?Gwarancje?) płatnych na pierwsze żądanie do wysokości 9.900.000,00 PLN każda. Zarząd Spółki informuje, iż Gwarancje zostały przekazane Sprzedającemu w dniu 2 lutego 2015 r., tym samym warunek zawieszający zawarcia Umowy został spełniony. Pierwsza Gwarancja dotycząca I raty płatności za przedmiot
Umowy jest ważna do dnia 15 kwietnia 2015 r., a Sprzedający jest uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 3 kwietnia 2015 r. Druga Gwarancja dotycząca II raty płatności za przedmiot Umowy jest ważna do dnia 15 maja 2015 r., a Sprzedający jest uprawniony do pociągnięcia kwot z tej gwarancji nie wcześniej, niż w dniu 4 maja 2015 r. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn