Trwa ładowanie...
d3ec66b

ZUE S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (40/2015)

ZUE S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (40/2015)

Share
d3ec66b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 marca 2015 roku, wpłynęła do Spółki informacja o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ? Oddział we Wrocławiu (?Zamawiający?) oferty złożonej przez Spółkę jako najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rewitalizację linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice ? Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice - Sosnowiec Jęzor?. Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 44/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 42 499 713,00 PLN Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 52 274 646,99 PLN Termin realizacji zadania: 30 listopada 2015 rok. Kryterium wyboru oferty stanowi: 1) całkowita cena brutto ? waga: 90%, 2) okres udzielonej gwarancji ? waga:
10%. W odniesieniu do obu powyższych punktów Spółka uzyskała najwyższą punktację. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami), umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa, które następnie zostałoby uwzględnione przez właściwy organ, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy, Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ec66b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ec66b

Podziel się opinią

Share
d3ec66b
d3ec66b