Trwa ładowanie...
d2v8619

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (24/2013)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (24/2013)

Share
d2v8619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku powziął informację, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie ("Ubezpieczyciel"), wyniosła 18 193 990,06 PLN. Przedmiotem umów było świadczenie na rzecz Spółki wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZUE, usług finansowych w przedmiocie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych. Umowa o największej wartości ("Umowa"), w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 28 września 2012 roku. Przedmiotem Umowy było udzielenie Spółce przez Ubezpieczyciela nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej na wadium w wysokości 8 000 000 PLN, w okresie od 2 października 2012 roku do 3 stycznia 2013 roku na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., w związku z ubieganiem się przez konsorcjum, w którego skład
wchodziła Spółka, o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice ? Ołtarzew". Opłaty i prowizje z tytułu świadczonych przez Ubezpieczyciela usług związanych z Umową zostały ustalone na warunkach rynkowych. Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619