Trwa ładowanie...
d24ufsu

ZUE S.A. - Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014. (57/2015)

ZUE S.A. - Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014. (57/2015)

Share
d24ufsu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 maja 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przekazania wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZUE S.A., w którym Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w całości na kapitał zapasowy. Niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania zgodnie z Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12 269-35-89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu