Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

ZUK - Lista akcjonariuszy na NWZA ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku posiadających c...

ZUK - Lista akcjonariuszy na NWZA ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA (19/2011)
Share
d465hqn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Lista akcjonariuszy na NWZA ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. w dniu 16 maja 2011 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Spółce "Stalmax" Spółka Jawna przysługiwało na ZWZA 2 972 586 głosów, co stanowiło 97,06 % głosów na ZWZ oraz stanowi 66 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Marek Milczarek Prezes Zarządu
2011-05-23 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn