Trwa ładowanie...
d31zm2c

ZUK - Transakcje na akcjach Spółki (29/2010)

ZUK - Transakcje na akcjach Spółki (29/2010)

Share
d31zm2c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUK STĄPORKÓW S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, od Spółki Stalmax A.&S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka JawnaZawiadomienie dotyczy sprzedaży akcji Spółki ZUK Stąporków S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Spółka Stalmax A.&S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka Jawna w dniu 16 listopada 2010r. dokonała sprzedaży 120 000 akcji ZUK "Stąporków" S.A. po cenie 15,00 zł za akcję.Przed dokonaniem transakcji Stalmax Sp.J. posiadał 3 492 586 akcji ZUK Stąporków S.A. co stanowiło 77,55% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 3 492 586 (77,55%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Po dokonaniu transakcji Stalmax Sp.J. posiada 3 372 586 akcji ZUK Stąporków S.A.. co stanowi 74,88% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 3
372 586 (74,88%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ZUK Stąporków S.A.. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

| | | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUK | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-220 | | Stąporków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 3741016 | | 041 3741712 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zuk@zuk.com.pl | | www.zuk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6580001142 | | 290552938 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Marek Milczarek Prezes Zarządu
2010-11-19 Grzegorz Pasturczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31zm2c

Podziel się opinią

Share
d31zm2c
d31zm2c