Trwa ładowanie...
dk01a5h
espi

ZUK - Zawarcie znaczącej umowy na budowę układu odpylania w EC Mielec (14/2013)

ZUK - Zawarcie znaczącej umowy na budowę układu odpylania w EC Mielec (14/2013)
Share
dk01a5h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy na budowę układu odpylania w EC Mielec | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ZUK Stąporków S.A. informuje, że w dniu 18.06.2013r. podpisał umowę z E-STAR ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni Mielec poprzez budowę nowego układu odpylania spalin". Zakres umowy obejmuje projekt, dostawę i montaż trzech instalacji odylania kotłów OR-64 oraz jednej do kotła WR-25 w oparciu o swoją technologię wykorzystująca urządzenie "filtrobicyklon" zgłoszone do ochrony patentowej. Wartość netto umowy opiewa na kwotę 6.850.000,00 PLN. Realizacja umowy podzialona jest na dwa etapy: Pierwszy obejmuje projekt, dostawę i montaż instalacji odpylających dla dwóch kotłów OR-64 i termin zakończenia tego etapu tj. zgłoszenia do odbioru ubiega 30 września 2013r. Wartość netto pierwszego etapu łącznie z projektem: 3.810.000,00 PLN Drugi obejmuje dostawę i montaż instalacji odpylających dla kotła OR-64 oraz kotła WR-25 i termin zakończenia tego etapu tj.
zgłoszenia do odbioru ubiega 31 sierpnia 2014r. Wartość netto drugiego etapu: 3.040.000,00 PLN Umowa określa kary za przekroczenie terminu każdego z etapów w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zawarcie ww. umowy jest kontynuacją strategii spółki w zakresie rozwoju w tym segmencie diałalności i pozwala na umocnienie swojej pozycji rynkowej jako producenta urządzeń odpylających kotły rusztowe dla Energetyki Cieplnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220 Stąporków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnicza 3
(ulica) (numer)
041 3741016 041 3741712
(telefon) (fax)
zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
(e-mail) (www)
6580001142 290552938
(NIP) (REGON)
dk01a5h

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu
2013-06-19 Maciej Walkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h