Trwa ładowanie...
dmqnzol

Związkowcy: Kopex Machinery zwolni 10 proc. mniej pracowników niż planowano

Będąca w trudnej sytuacji finansowej spółka Kopex Machinery, która w kwietniu ogłosiła zamiar zwolnienia 340 pracowników, ma ograniczyć skalę planowanych zwolnień o 10 proc. - podali w środę związkowcy z firmy. Redukcja zatrudnienia rozpocznie się 25 maja.

Share
dmqnzol

"Ustawowe konsultacje z zarządem spółki na temat zmniejszenia liczby zwalnianych pracowników były niezwykle trudne. Aby uratować przed zwolnieniami choćby część pracowników poświęciliśmy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaproponowaliśmy jego zawieszenie do końca roku. W ten sposób w zakładach w Zabrzu i Rybniku wybroniliśmy 35 spośród 340 osób, które pierwotnie planowano zwolnić" - poinformował w środę Józef Zaniewski, szef Solidarności w rybnickiej Ryfamie, wchodzącej w skład spółki Kopex Machinery.

Decyzję o zawieszeniu od 1 maja do 31 grudnia w zakładach w Zabrzu i Rybniku funduszu świadczeń socjalnych w zamian za wykreślenie z listy zwalnianych niewielkiej grupy pracowników, związki zawodowe podjęły w środę, podczas decydującej rundy 20-dniowych konsultacji społecznych, przewidzianych w ustawie o zwolnieniach grupowych.

Według Zaniewskigo, uzgodnione warunki znajdą się w oficjalnym porozumieniu pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które strony mają podpisać 4 maja - w przededniu upływu terminu zakończenia konsultacji.

dmqnzol

Oficjalną wiadomość o zwolnieniach grupowych w zakładach spółki Kopex Machinery, należącej do katowickiej grupy kapitałowej Kopex, związki otrzymały 15 kwietnia. Zarząd spółki poinformował, że zamierza zwolnić 340 pracowników spośród blisko 1250 zatrudnionych. Redukcję pracodawca uzasadnił kondycją ekonomiczną obu zakładów, związaną z dekoniunkturą w górnictwie. Związkowcy uważają jednak, że straty spółki to również rezultat złego zarządzania.

"Trudna sytuacja górnictwa na pewno negatywnie przekłada się na kondycję naszych zakładów, ale straty wynikające z niewłaściwego zarządzania naszą spółką i całą grupą kapitałową w poprzednich latach są nie do odrobienia. M.in. doprowadziły do nich nietrafione pomysły rozwojowe" - ocenił związkowiec.

Procedura zwolnień grupowych w zakładach Kopex Machinery rozpocznie się 25 maja i potrwa do 30 września. Podczas konsultacji związki zawodowe wnioskowały do pracodawcy o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów z powiatowymi urzędami pracy w Zabrzu i Rybniku w sprawie opracowania programów aktywizacji zawodowej dla zwalnianych pracowników.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele grupy Kopex poinformowali ,że po spółce Kopex Machinery zwolnienia planują również inne spółki z grupy kapitałowej. "Bardzo trudna sytuacja rynkowa sektora górniczego i firm okołogórniczych zmusza zarząd Kopex SA i zarządy spółek zależnych do podejmowania bolesnych kroków dotyczących sfery pracowniczej, takich jak redukcja zatrudnienia czy obniżenie wynagrodzeń. 15 kwietnia br. zainicjowano proces zwolnienia grupowego 340 pracowników Kopex Machinery SA. Podobne kroki zostaną podjęte również w obrębie innych spółek zależnych" - podał Kopex.

dmqnzol

Kopex Machinery należy do największych w Polsce producentów sprzętu górniczego. Spółka powstała w wyniku połączenia jesienią 2012 r. trzech firm produkujących maszyny górnicze i wchodzących w skład grupy Kopex: Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych oraz spółek Wamag z Wałbrzycha i Ryfama z Rybnika. Połączenie służyło m.in. ujednoliceniu polityki produktowej w zakresie proponowanych maszyn i urządzeń oraz kierunku rozwoju produktów. Jednym z nich jest zmechanizowany kompleks ścianowy dla górnictwa.

W ostatnim czasie - jak podała spółka - Kopex Machinery odnotował spadek przychodów i pogorszenie wyników finansowych, "wynikające głównie z niekorzystnej sytuacji na krajowym i światowym rynku węglowym, spadku inwestycji w branży i obniżenia marż". Prognozowany jest dalszy regres branży, stąd decyzja o zwolnieniach grupowych.

Przed tygodniem grupa Kopex zaktualizowała swoje sprawozdania finansowe za ubiegły rok, uwzględniając dodatkowe odpisy - największy z nich to ok. 916,2 mln zł, stanowiący dodatkową utratę wartości firmy. Po tych zmianach łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych za ubiegły rok wyniesie ponad 1,4 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to odpis z tytułu utraty wartości firmy. Od lutego, kiedy banki ograniczyły finansowanie Kopeksu, spółka prowadzi rozmowy na temat restrukturyzacji zadłużenia, wdraża także program restrukturyzacji.

W marcu tego roku zarządy konkurujących ze sobą giełdowych grup zaplecza górniczego: Kopex i Famur poinformowały o zamiarze konsolidacji. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego. Procedury dotyczące potencjalnego połączenia są w toku. Warunkami wejścia w życie umowy są m.in. uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozytywne wyniki badania sytuacji Kopeksu (due diligence) oraz restrukturyzacja finansowania grupy kapitałowej Kopex.

dmqnzol

Podziel się opinią

Share
dmqnzol
dmqnzol