Trwa ładowanie...
d22ojhe
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Zwycięstwo Obamy wspiera złotego, ale ważniejsza będzie RPP

Poranny handel na złotym przynosi nieznaczny wzrost wartości polskiej waluty w ślad za zwyżką notowań eurodolara. Złoty wyceniany jest przez inwestorów następująco: 4,1138 PLN za euro, 3,1972 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4055 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne blisko 4,4% w przypadku obligacji 10-letnich.
Share
d22ojhe

Dynamiczna zwyżka notowań eurodolara hamuje ostatni spadek wartości złotego na rynku. Inwestorzy na rynku EUR/USD pozytywnie odnieśli się do wstępnych wyników wyborów prezydenckich w USA, które wskazały, iż Barack Obama został wybrany na kolejną kadencję. Bezpośrednio odczytane zostało to jako sygnał, że polityka luzowania ilościowego (QE) będzie kontynuowana co przełożyło się na skokowy spadek wartości amerykańskiego dolara. W przypadku złotego reakcję na spadek awersji do ryzyka na rynkach obserwujemy dopiero od godz. 07:00, wcześniejszy handel przebiegał pod znakiem ograniczonej aktywności graczy i zmienności.

Niezależnie od kolejnych godzin dyskontowania zwycięstwa kandydata demokratów na szerokim rynku głównym wydarzeniem na rynku złotego będzie zaplanowana na dzisiaj decyzja RPP w zakresie stóp procentowych. Ostatnie tygodnie handlu na polskiej walucie przebiegały pod znakiem ograniczonej korelacji z eurodolara wskazując, iż to potencjalne sygnały z RPP będą kluczowe w zakresie najbliższych miesięcy. Zakładamy, że RPP podczas dzisiejszego posiedzenia zadecyduje o obniżeniu stóp procentowych o 25pb. reagując na coraz bardziej wyraźne spowolnienie gospodarcze w Polsce. Równocześnie fakt ten wydaje się na tyle przesądzony, iż został wstępnie zdyskontowany przez uczestników rynku. To co może doprowadzić do głębszej deprecjacji złotego to komunikat po posiedzeniu i wystąpienie prezesa NBP zaplanowane na godz. 16:00. Jeżeli z retoryki wynikać będzie, iż z zgodnie z naszymi prognozami jest to rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce to część rynku grająca przeciwko takiemu scenariuszowy zmuszona będzie
szybko pozamykać swoje pozycje na złotym, doprowadzając do spadku jego wartości. Aktualne notowania kontraktów FRA’s wskazują na możliwość cięć o 75pb. w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy, sygnalizując, że w kwietniu stopa procentowa może wynieść 3,5%. Złoty jest ostatnią z walut regionu (m.in. HUF czy CZK), która nie została poddana jeszcze presji wynikającej z luzowania polityki monetarnej.

Z rynkowego punktu widzenia, poranna zwyżka eurodolara będzie najprawdopodobniej wspierać notowania złotego w pierwszej fazie handlu, tym bardziej, iż reakcję na wydarzenia zza oceanem obserwujemy od godz. 07:00, a sesja Londyńska rozpoczyna się od godz. 9:00. Równocześnie warto pamiętać, że skala potencjalnej zwyżki na złotym nie powinna być znacząca z uwagi na fakt, że inwestorzy wyczekują przede wszystkim doniesień z RPP. Jako intra-sesyjne ograniczenie umocnienia złotego przyjąć należy pełen zakres 4,10 EUR/PLN. W przypadku zarysowania w komunikacie i wystąpieniu potencjalnego rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych należy liczyć się z możliwym spadkiem wartości złotego w kierunku 4,125 EUR/PLN, oraz testem 4,16 EUR/PLN w ciągu paru tygodni.

d22ojhe

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe