Trwa ładowanie...
d4m2spk
09-03-2017 08:36

Zysk netto Alior Banku wzrósł r/r do 618,28 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 618,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 309,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

d4m2spk
d4m2spk

Bank podał w raporcie rocznym, że ze względu na szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym porównywalność wyników finansowych osiągniętych w 2016 r. z wynikami finansowymi roku 2015 jest istotnie ograniczona. Zysk netto za 2016 rok wzrósł o 99,7% w skali roku, na co wpływ miały:

- przejęcie wydzielonej części Banku BPH oraz szereg zdarzeń jednorazowych z tym związanych, które miały miejsce w 2016 r., tj.: konsolidację danych finansowych wydzielonej części Banku BPH, rozpoznanie zysku z okazji nabycia wydzielonej części Banku BPH, utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej, czy poniesione koszty integracji,

- istotny wzrost podatku odroczonego wynikający utworzenia aktywa podatkowego głównie na rezerwie restrukturyzacyjnej w wysokości 268,1 mln zł - obniżyło to podstawę opodatkowania banku w podatku dochodowym w momencie ich wydatkowania,

- wprowadzenie od lutego 2016 podatku od niektórych instytucji finansowych,

d4m2spk

- obciążenie kosztów działania za 2015 r. kosztami związanymi z wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także kosztami wynikającymi z ogłoszenia upadłości przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 946,05 mln zł wobec 1 501,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 331,13 mln zł wobec 331,67 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że wzrost wyniku z odsetek o 29,6% w skali roku był konsekwencją organicznego wzrostu wolumenu kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów klientowskich oraz przejęcia wydzielonej części Banku BPH.

"Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało również prowadzenie adekwatnej polityki cenowej w zakresie zarówno produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania Banku w środowisku niskich stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

d4m2spk

Rentowność grupy mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto utrzymywała się w 2016 r. na poziomie 4,1% i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w 2015 r. była niższa o 50 pb.

"Obniżenie marży było głównie związane z konsolidacją wyników finansowych wydzielonej części Banku BPH (konsolidacją został objęty wynik odsetkowy wydzielonej części Banku BPH wyłącznie za okres od 4 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) oraz zmianą struktury aktywów polegającą na wzroście udziału aktywów dostępnych do sprzedaży w całości aktywów banku z poziomu 10,6% na koniec 2015 r. do poziomu 15,3% na koniec 2016 r." - czytamy dalej.

Wynik z prowizji spadł o 0,2% r/r. Bank podał, że głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, wypłatami i pożyczki, itp. W 2016 r. wyniosły one 326,4 mln zł i stanowiły 55,3% przychodu z tytułu opłat i prowizji. Ich wzrost w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze wzrostu prowizji związanych transakcjami kartowymi i bankomatowymi oraz prowizjami od przelewów, wpłat i wypłat.

d4m2spk

Wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz pozostały wynik operacyjny wzrosły o 21,1% do poziomu 403,4 mln zł. W zakresie wyniku handlowego grupa odnotowała wzrost w ujęciu rok do roku o 19,3% do poziomu 320,5 mln zł, tj. o 51,8 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 61,21 mld zł na koniec 2016 r. wobec 40 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2016 r. wyniosła 632,08 mln zł wobec 311,42 mln zł rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku wyniosły 61,2 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)

d4m2spk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4m2spk