Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 138,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 165,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Share
d2q4pno

"Zysk netto za III kw. 2016 roku wyniósł 138,8 mln zł. Bez uwzględnienia podatku bankowego, zysk netto za III kw. 2016 roku osiągnąłby kwotę 186,2 mln zł, co oznacza, że byłby wyższy o 12,4% niż zysk netto w wysokości 165,7 mln zł osiągnięty w III kw. 2015 r. W ujęciu rocznym wzrost zysku netto osiągnięto dzięki wzrostowi dochodów na działalności podstawowej (szczególnie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego netto) przy jednocześnie skromnym wzroście kosztów i niższych rezerwach - dzięki bardzo dobrej jakości aktywów" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 382,97 mln zł wobec 348,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 150,19 mln zł wobec 151,59 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 67,14 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 66,24 mld na koniec 2015 r.

d2q4pno

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 569,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 493,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium osiągnięty w okresie I-III kw. 2016 wyniósł 569,8 mln zł, tzn. był o 15,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2015. Tak wysoka dynamika wynikała przede wszystkim z jednorazowego dochodu uzyskanego z transakcji Visa Europe w wysokości 283 mln zł, co zostało zaksięgowane w II kw. 2016 r. i z nadwyżką zrekompensowało negatywny efekt nowego podatku bankowego oraz jednorazowych rezerw na koszty. Dla porównania, zysk netto za I-III kw. 2016 roku bez jednorazowych dochodów i kosztów oraz podatku bankowego wyniósłby 517,4 mln zł, co oznacza, że byłby wyższy o 4,8% rok do roku" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 545,79 mln zł wobec 481,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) za I-III kw. 2016 roku osiągnął poziom 11,4%, tzn. był o 0,3 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Wzrost wskaźnika ROE jest ograniczony przez znaczący wzrost wartości kapitałów własnych (+11,5% w ujęciu rocznym), podała także instytucja. Bez pozycji jednorazowych zaksięgowanych w II kw. 2016 r. ROE wyniosłoby 7,9%.

Przychody operacyjne ogółem grupy osiągnęły 1 890,9 mln zł za I-III kw. 2016 roku, co oznacza wzrost o 16% r/r. Przychody operacyjne ogółem za III kw. 2016 roku wyniosły 570,9 mln zł.

d2q4pno

Koszty ogółem za I-III kw. 2016 roku wyniosły 830,6 mln zł, co oznacza niewielki wzrost o 2,3% r/r. W ujęciu kwartalnym koszty za III kw. 2016 roku spadły o 1,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału, podano także w raporcie.

"Wskaźnik koszty/dochody za I-III kw. 2016 roku uległ obniżeniu do 43,9% (tzn. o 5,9 pkt proc.) w porównaniu do poziomu osiągniętego za I-III kw. roku 2015. Bez uwzględnienia zysków nadzwyczajnych z transakcji Visa i rezerw jednorazowych utworzonych w II kw. 2016 roku, wskaźnik osiągnął poziom 50,1%, tzn. poziom podobny do wyniku 49.8% zanotowanego w analogicznym okresie 2015 roku" - czytamy dalej.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno