Trwa ładowanie...
dkgjemk

Zysk netto Banku Pekao spadł r/r do 520,65 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 520,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 610,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
dkgjemk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 117,45 mln zł wobec 1 047,63 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 489,95 mln zł wobec 507,8 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 163,25 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 168,79 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 1 784,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 854,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w 3 kwartałach 2016 r. wyniósł 1 784,6 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 10,2%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 18,1% (Bazylea III)" - czytamy w raporcie.

dkgjemk

Zysk netto w 3 kwartałach 2016 r., z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości 321,6 mln zł wyniósłby 2 106,1 mln zł i byłby wyższy o 252 mln zł tj. 13,6% w porównaniu do 3 kwartałów 2015 r., przy znaczącym wzroście wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych i niższych kosztach ryzyka, podano również.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 3 kwartałach 2016 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 8,4% r/r) oraz wzrost o 2,8% r/r w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 11,6% r/r" - czytamy dalej.

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne, na koniec września 2016 r. wyniosły 127 234,3 mln zł i były wyższe o 6 244,2 mln zł, tj. 5,2% niż na koniec września 2015 r. przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych:
- kredyty klientów detalicznych na koniec września 2016 r. wyniosły 56 824 mln zł i były wyższe o 4 396,1 mln zł, tj. 8,4% niż na koniec września 2015 r.,
- kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec września 2016 r. wyniosły 70 410,3 mln zł i były wyższe o 1 848,1 mln zł tj. 2,7% w porównaniu do końca września 2015 r.

Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec września 2016 r. wyniosły 128 172,3 mln zł i były niższe o 96,0 mln zł tj. 0,1% niż na koniec września 2015 r.:
- depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2016 r. wyniosły 67 590,1 mln zł i były wyższe o 6 951,6 mln zł, tj. 11,5% w porównaniu z końcem września 2015 r.
- depozyty korporacyjne łącznie z Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec września 2016 r. wyniosły 60 582,2 mln zł i były niższe o 7 047,6 mln zł, tj. 10,4% w porównaniu z końcem września 2015 r. w wyniku selektywnego podejścia do ceny i koncentracji na zabezpieczeniu potrzeb płynnościowych Grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1 825,1 mln zł wobec 1 917,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk