Trwa ładowanie...
dcx939o

Zysk netto CCC spadł r/r do 8,2 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - CCC odnotowało 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 33,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dcx939o

Zysk operacyjny wyniósł 25,2 mln zł wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 664,7 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 512,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 117,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 145,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 059,2 mln zł w porównaniu z 1 552,3 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży za okres 01-09.2016 r. wyniosły 2 059,2 mln zł, co stanowi wzrost o 506,9 mln zł (32,7%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych oraz sprzedaż w kanale e-commerce (sprzedaż online Grupa realizuje za pośrednictwem spółki zależnej eobuwie.pl SA od stycznia 2016 r.). Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej za okres 01-09.2016 r. stanowiły 85,4% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 5,7% sprzedaży hurtowej, 8,8% sprzedaży w kanale e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2016 r. wyniósł 53,2% w porównaniu z 63,7% w 2015 r. (spadek udziału wynika z dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych oraz wprowadzenia nowego kanału dystrybucji). Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach" - czytamy
w raporcie.

dcx939o

Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1 m2 - za okres styczeń-wrzesień 2016 r. sprzedaż ta wyniosła 4,5 tys. zł/m2 (4,7 tys. zł/m2 w analogicznym okresie 2015 r.) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 10,7% do poziomu 521 m2, podano również.

Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +4,2%; Europa Środkowo-Wsch. +1,6%; Europa Zachodnia +2,5%).

"III kwartał 2016 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Spółka otworzyła 7 salonów w Niemczech, po 2 salony w Czechach i Austrii, po 1 w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, na Węgrzech i Słowacji. Na dzień 30 września 2016 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC S.A. obejmowała 825 placówek" - czytamy dalej.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 16,8% i wynosi 396,5 tys. m2 na 30 września 2016 (w tym: 201,6 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 339,4 tys. m2 na 31 grudnia 2015 (w tym 186,8 tys. m2 w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 30,4 tys. m2 na 30.09.2016. W związku z nabyciem udziałów w spółce CCC Russia sp. z o.o., od 20 września 2016 salony w Rosji prezentowane są w kategorii sklepów własnych. Powierzchnia sprzedaży grupy kapitałowej w okresie 1 stycznia 2016 - 30 września 2016 wzrosła o 55,3 tys. m2 (w stosunku do 31 grudnia 2015 r.), na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów +60,6 tys. m2 i zamknięcia - 5,3 tys. m2.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 33,7 mln zł wobec 236,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o