Trwa ładowanie...
dcx939o

Zysk netto Enei spadł r/r do 233,1 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Enea odnotowała 233,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 420,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dcx939o

Zysk operacyjny wyniósł 338,57 mln zł wobec 522,76 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 622,06 mln zł wobec 711,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 2 704,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 2 538,07 mln zł rok wcześniej.

Enea szacowała wcześniej, że w III kw. mogła odnotować 249 mln zł zysku netto, 339 mln zł zysku operacyjnego, 622 mln zł EBITDA i przychody ze sprzedaży netto w wysokości 2 705 mln zł.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 675,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 836,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 303,94 mln zł w porównaniu z 7 150,31 mln zł rok wcześniej.

dcx939o

EBITDA za 9 miesięcy 2016 r. wyniosła 1 828,58 mln zł wobec 1 605,24 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 857 mln zł (wzrost o 3,0% r/r), zrealizowana została w obszarze Dystrybucji.
Na porównywalność r/r wyników obszaru Wytwarzania wpływ miało zdarzenie jednorazowe w postaci rozliczenia w III kwartale 2015 r. przychodów z tyt. KDT w wysokości 293 mln zł. Po wyłączeniu tego zdarzenia obszar ten zanotował najwyższy przyrost EBITDA wynoszący 50 mln zł (wzrost o 12,0%). EBITDA obszaru Obrotu, po wzroście o 34,3%, ukształtowała się na poziomie 118 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została w IV kwartale 2015 r. rozszerzona o obszar Wydobycia, który w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. wypracował 437 mln zł EBITDA" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 585,54 mln zł wobec 937,96 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o