Trwa ładowanie...
d3i8nax

Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. '12 wyniósł 251,2 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

06.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 251,2 mln zł z 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk...

Share
d3i8nax

06.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 251,2 mln zł z 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 225,9 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 214 mln zł do 236 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w III kwartale 2012 roku wzrósł 37 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wynosił 725,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 515,3 mln zł.

d3i8nax

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 370,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 369,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 360-376 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i jest na poziomie z II kwartału 2012 roku.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 151,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 152 mln zł (oczekiwania wahały się od 149 mln zł do 160 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i jest na poziomie zbliżonym do wyniku z II kwartału 2012 roku.

Bank podał, że wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 97,8 mln zł z 7,6 mln zł w III kwartale 2011 roku, a wzrost ten związany był z realizacją zysków przy spadających rentownościach obligacji w III kwartale 2012 roku.

Przychody grupy w III kwartale 2012 roku wzrosły rdr o 10,9 proc. do 674,4 mln zł.

d3i8nax

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 336,8 mln zł, czyli były o 4 proc. niższe niż oczekiwał rynek (351,9 mln zł). Koszty spadły 6 proc. rdr i spadły 7 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty pracownicze w III kwartale 2012 roku spadły o 8,6 proc. rdr, a koszty administracyjne o 4,5 proc. rdr.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2012 roku 22,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 28,6 mln zł. Rok wcześniej bank zawiązał rezerwy na 16,5 mln zł.

"Wyższy poziom odpisów zanotowano w segmencie Bankowości Korporacyjnej, przede wszystkim w obszarze SME i był on spowodowany wzrostem ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców z terminowego regulowania zobowiązań głównie w portfelu ocenianym indywidualnie" - napisano w raporcie.

"Z drugiej strony nastąpił istotny spadek odpisów netto na utratę wartości w segmencie Bankowości Detalicznej wynikający ze zmian polityki kredytowej dokonanych w poprzednich latach oraz ich pozytywnego wpływu na jakość portfela kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych" - dodano.

d3i8nax

Na koniec III kwartału 2012 roku suma bilansowa wyniosła 36,5 mld zł, czyli w porównaniu z końcem 2011 roku spadła o 13,7 proc.

Należności netto od klientów wzrosły w tym okresie o 7,5 proc. do 15,8 mld zł, w tym należności klientów korporacyjnych wzrosły o 9,3 proc., a klientom indywidualnym o 2,5 proc. W portfelu klientów indywidualnych karty kredytowe spadły o 4 proc., pożyczki gotówkowe o 2,5 proc., a kredyty hipoteczne wzrosły o 47,7 proc. do 862,1 mln zł.

Z kolei zobowiązania wobec klientów w porównaniu do końca 2011 roku obniżyły się o 13,3 proc. do 20,9 mld zł.

Bank podał, że spadek zobowiązań wobec klientów wynikał z niższego salda depozytów klientów korporacyjnych, głównie w obszarze depozytów terminowych, które spadły o 36,3 proc. oraz środków zgromadzonych na rachunkach bieżących (spadek o 11,4 proc.).

Podstawowe wskaźniki finansowe grupy Banku Handlowego.

III kw. 2012 III kw. 2011

ROE 15,6% 12,4% ROA 2,3% 1,6% Koszty/Dochody 50% 59% Kredyty/Depozyty 81% 72% Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału 2012 roku wynosił 17,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 16,4 proc. (PAP)

seb/ jtt/

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax