Trwa ładowanie...
d2thbrn

Zysk netto grupy Getin Holdingu w II kw. '12 wyniósł 423,7 mln zł

30.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Getin Holdingu w II kwartale 2012 roku z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej...

Share
d2thbrn

30.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Getin Holdingu w II kwartale 2012 roku z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 423,7 mln zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

W pierwszej połowie 2012 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 501 mln zł.

Wpływ na wyniki w 2012 roku miało głównie sfinalizowanie sprzedaży spółki ubezpieczeniowej TU Europa.

d2thbrn

Zysk netto na sprzedaży 50 proc. akcji TU Europa wyniósł 73,4 mln zł, zysk netto z przeszacowania pakietu 16,54 proc. akcji TU Europa 53,1 mln zł, a wynik netto z odwrócenia wyłączeń prowizji ubezpieczeniowych Grupy TU Europa 286,1 mln zł.

Łącznie zysk netto z tytułu utraty kontroli w jednostkach zależnych wyniósł 359,4 mln zł.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły w I połowie 2012 roku 3,13 mld zł, czyli były o 45 proc. wyższe niż pod koniec 2011 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 44,3 proc. do 3,74 mld zł.

Kluczowe podmioty prowadzące działalność operacyjną w ramach Getin Holdingu to Grupa Idea Bank, rosyjska Grupa Carcade, ukraińska Grupa Idea Bank oraz białoruski Sombelbank.

Skonsolidowany zysk netto Idea Banku (Polska) w pierwszym półroczu wyniósł 12,0 mln zł. Współczynnik wypłacalności wynosi 9,27 proc. (PAP)

seb/ asa/

d2thbrn

Podziel się opinią

Share
d2thbrn
d2thbrn