Trwa ładowanie...
d15im5d

Zysk netto grupy TP SA spadł w III kw. '08 do 630 mln zł (opis)

29.10.Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji
Polskiej SA (TP SA), przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej, spadł w trzecim kwartale 2008 roku do...

Share
d15im5d

29.10.Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA), przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, spadł w trzecim kwartale 2008 roku do 630 mln zł z 644 mln zł w analogicznym okresie 2007 roku - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Analitycy prognozowali zysk w trzecim kwartale 2008 roku na poziomie 626 mln zł.

Przychody grupy TP SA w trzecim kwartale 2008 roku spadły do 4,54 mld zł z 4,65 mld zł rok wcześniej i były niemal zgodne z oczekiwaniami analityków na poziomie 4,56 mld zł.

d15im5d

Zysk operacyjny w trzecim kwartale 2008 roku spadł do 915 mln zł z 963 mln zł rok wcześniej i był prawie zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się, że będzie to 918 mln zł.

Po trzech kwartałach 2008 roku zysk netto wzrósł o 20,9 proc. do 2 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się do 2,839 mld zł z 2,427 mld zł. Przychody pozostały na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniosły 13,586 mld zł. Marża operacyjna brutto (GOM) była na poziomie 43,4 proc. przychodów, w górnym zakresie celu rocznego (42-44 proc.).

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1.765 mln zł, tj. 13 proc. przychodów, i spadły z poziomu 14 proc. przychodów w analogicznym okresie 2007 roku.

Zgodnie z założeniami średniookresowej strategii Grupy TP, wydatki dotyczyły przede wszystkim: dalszej rozbudowy sieci komórkowej 3G i sieci przesyłu danych HSDPA/HSUPA, zwiększenia przepustowości sieci szkieletowej i poprawy jakości usług głosowych telefonii komórkowej, zwiększenia potencjału i pokrycia dla usług stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu, spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących uwolnienia pętli lokalnej (LLU), usług hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) i hurtowej sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (BSA), a także integracji systemów informatycznych i ich infrastruktury w ramach Grupy.

d15im5d

Przychody Telekomunikacji w segmencie telefonii stacjonarnej po 9 miesiącach spadły o 4,1 proc., do 7,85 mld zł, a liczba łączy stacjonarnych, łącznie z WLR, wyniosła 9,037 mln, co oznacza spadek o 6,4 proc. rdr.

"Na rynku utrzymuje się tendencja zastępowania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, a ponadto segment usług głosowych TP znajduje się nadal pod silną presją ze strony regulatora i konkurencji.(...) Spadek przychodów z usług głosowych w pierwszych trzech kwartałach o 11,7 proc. wynikał zatem przede wszystkim z postępującego spadku liczby łączy stacjonarnych w Polsce oraz dalszej utraty udziałów w rynku - udział TP w rynku pod względem przychodów z abonamentu od klientów detalicznych zmniejszył się do poziomu 76,8 proc., tj. o 6,7 punktów procentowych w skali roku (w wyniku migracji do operatorów WLR), a udział TP w rynku pod względem wielkości ruchu - do 78,4 proc., tj. o 0,5 punktów procentowych w skali roku (w wyniku wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową)" - podała spółka w raporcie.

Liczba klientów szerokopasmowego dostępu do internetu, łącznie z BSA, wzrosła o 16,9 proc., do 2,385 mln. GOM wzrósł o 0,6 punktu proc. do 43,1 proc.

"Po okresie agresywnych promocji cenowych w 2007 roku, towarzyszących wprowadzaniu ofert opartych na BSA przez operatorów alternatywnych, na rynku usług szerokopasmowego dostępu do internetu utrzymywał się nadal dynamiczny wzrost. Według szacunków Grupy TP, rynek ten zwiększył się od początku roku o 17,8 proc. pod względem wartościowym i 15,6 proc. pod względem ilościowym - pomimo spowolnienia wzrostu wskaźnika penetracji dla gospodarstw domowych (na koniec trzeciego kwartału wskaźnik ten wyniósł 36,9 proc., co oznacza wzrost rok do roku o zaledwie 4,7 punktów procentowych)" - napisano.

d15im5d

"Grupa TP utrzymuje wiodącą pozycję z udziałem w rynku na poziomie 50,7 proc. (pod względem wartości sprzedaży). Do wzrostu przychodów z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (o 16 proc.) przyczyniło się zwiększenie liczby klientów rdr oraz wzrost ARPU na rynku detalicznym - dzięki przechodzeniu klientów na usługi o wyższej przepływności oraz rosnącej sprzedaży usług dodanych: telewizji szerokopasmowej (TV-over-DSL), wideo na życzenie, telefonii internetowej (VoIP), ofert pakietowych (triple play) i nowych pakietów płatnej telewizji" - dodano. (PAP)

epo/ morb/

d15im5d

Podziel się opinią

Share
d15im5d
d15im5d