Trwa ładowanie...
dcx939o

Zysk netto Ipopema Securities spadł r/r do 0,89 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Ipopema Securities odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dcx939o

Zysk operacyjny wyniósł 1,89 mln zł wobec 2,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,58 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 24,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,09 mln zł w porównaniu z 70,48 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo straty zanotowanej w segmencie usług maklerskich, zyski w pozostałych segmentach działalności przełożyły się na skonsolidowany zysk na działalności podstawowej oraz zysk netto w wysokości odpowiednio 2 264 tys. zł oraz 1 403 tys. zł (wobec odpowiednio 4 765 tys. zł zysku na działalności podstawowej oraz 2 548 tys. zł zysku netto rok wcześniej)" - czytamy w komentarzu zarządu.

dcx939o

Z uwagi na fakt, że udział Ipopema Securities w Ipopema Business Consulting wynosi 50,02%, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 287 tys. zł, a 116 tys. zł stanowi zysk przypisany udziałowcom mniejszościowym, podano także.

Spółka podała, że niższe przychody w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami i portfelami przełożyły się na spadek łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. o 16,2% r/r.

"Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (25 464 tys. zł - 43,1% skonsolidowanych przychodów) był o 23,3% niższe niż rok wcześniej (33 200 tys. zł), na co przełożyły się niższe o 27,5% przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (16 185 tys. zł w porównaniu z 22 311 tys. zł rok wcześniej) oraz o 15,4% niższe przychody z tytułu bankowości inwestycyjnej (9 101 tys. zł wobec 10 761 tys. zł). Na niższy poziom przychodów z działalności brokerskiej wpływ miała przede wszystkim niższa wartość obrotów realizowanych na GPW (o 13,0%) oraz niższy udział rynkowy Spółki (4,66% w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. w porównaniu z 5,91% rok wcześniej)" - czytamy dalej.

W konsekwencji niższych kosztów w segmentach usług maklerskich oraz zarządzania funduszami i portfelami, łączne koszty działalności Grupy Ipopema w pierwszych trzech kwartałach roku 2016 były o 13,5% niższe rok wcześniej i wyniosły 56 825 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,33 mln zł wobec 2,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o