Trwa ładowanie...
d2nry9m

Zysk netto JHM Development spadł r/r do 2,52 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - JHM Development odnotował 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d2nry9m

Zysk operacyjny wyniósł 4,18 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,07 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 39,54 mln zł rok wcześniej.

"Struktura sprzedaży realizowanej przez Grupę w pełni odzwierciedla charakter działalności - usługi deweloperskie oraz usługi wynajmu powierzchni handlowych. W strukturze sprzedaży spółek Grupy w I połowie 2016 roku działalność deweloperska wraz z powiązaną z nią sprzedażą materiałów i towarów (wartość gruntów i udziałów w gruncie związanych ze sprzedawanym lokalem) wygenerowała 36% całkowitych przychodów Grupy. W poprzednim roku było to 52,4% przychodów razem. Dla przychodów ze sprzedaży usług wynajmu wzrosła zarówno wartość - z 18,1 mln zł do 18,6 mln zł, jak i ich udział procentowy w całkowitych przychodach Grupy - wzrost z 45,7% w roku 2015 do 61,8% w roku 2016" - czytamy w raporcie.

d2nry9m

W I półroczu 2016 roku poziom rentowności sprzedaży uległ poprawie z 29,1% w roku poprzednim do 32,1%. Wypracowany w tym okresie całkowity zysk na sprzedaży obniżył się - z 11,5 mln zł w roku 2015 do ponad 9,6 mln zł w roku 2016. Przy zachowaniu podobnej rentowności sprzedaży usług wynajmu na poziomie nieco ponad 38% wypracowanej przez spółkę Marywilska 44, rentowność sprzedaży dla działalności deweloperskiej oraz ściśle z nią powiązanej sprzedaży materiałów i towarów obniżyła się z 20,1% do 19,4%.
"Podstawową przyczynę stanowi fakt, że w tym okresie nie oddano do użytkowania żadnej nowej inwestycji, a przekazania mieszkań dotyczyły inwestycji ukończonych przed rokiem 2015. W większości są to inwestycje, w których pozostało mniej niż 10% lokali, co niekorzystnie wpłynęło zarówno na tempo sprzedaży lokali jak również na możliwą do osiągnięcia marżę na sprzedaży" - wyjaśniono w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30.06.2016 r. JHM Development S.A. posiadała bank ziemi obejmujący ponad 47,9 ha przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (jedno- i wielorodzinną) oraz komercyjną. Pozwala to zrealizować w przyszłości inwestycje deweloperskie obejmujące 2 015 lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 111,6 tys. m2 PUM.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.
(ISBnews)

d2nry9m

Podziel się opinią

Share
d2nry9m
d2nry9m