Trwa ładowanie...
dcx939o

Zysk netto Neuki wzrósł r/r do 27,7 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Neuca odnotowała 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 24,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
dcx939o

"W trzecim kwartale 2016 r. Neuca wypracowała 27,4 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 10% więcej niż przed rokiem. Na poziomie zysku brutto Grupa wypracowała prawie 34 mln zł i zanotowała 17% wzrost w porównaniu do
analogicznego okresu w ubiegłym roku" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,54 mln zł wobec 30,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 697,43 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 648,33 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 84,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 78,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 231,5 mln zł w porównaniu z 5 231,29 mln zł rok wcześniej.

dcx939o

"Po trzech kwartałach 2016 Neuca miała 84,2 mln zł zysku netto i zrealizowała tym samym 77% prognozy finansowej zakładającej wynik netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych" - czytamy dalej.

"Segment produktów własnych osiągnął po trzech kwartałach tego roku ponad 18 mln zł zysku netto czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek po dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniosła ponad 79 mln zł vs. 63,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. 25% dynamikę wzrostu przychodów udało się zrealizować przy jednoczesnym planowanym zmniejszeniu portfolio do 433 produktów na koniec września" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 34,16 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)

dcx939o

Podziel się opinią

Share
dcx939o
dcx939o